Arbeidende gjest med barnepass

Er dere en familie med barn, som bor på gård? Ønsker dere hjelp til gårdsarbeid og barnepass? Et alternativ til dagmamma? Gjennom Atlantis kan dere invitere en utenlandsk ungdom til å bo hos dere i to til seks måneder, og få et par ekstra hender som hjelper til både på gården og i huset. Hele familien får en gylden mulighet til å bli kjent med en ny kultur, og for barna kan det bli en roligere hverdag med en ekstra voksen i familien.

Hvem kan bli vertsfamilie for arbeidende gjest med barnepass?

 • Enslige foreldre eller par med ett eller flere barn under 14 år som bor på gård.
 • Familier med interesse for å bli kjent med en annen kultur og som ønsker å lære bort noe om sin egen.
 • Familier med ønske om og tid til å integrere en ny person inn i familien.
 • Familien må ha eget rom til ungdommen i familiens hjem.
 • Norsk er hovedspråk i hjemmet.

Hva er arbeidende gjest med barnepass?

Arbeidende gjest med barnepass er et utvekslingsprogram for ungdom mellom 18 og 30 år. De kommer og bor hos dere fra alt mellom to til seks måneder, avhengig av hvor lenge dere ønsker hjelp på gården og i hjemmet. Den arbeidende gjesten kan erstatte en barnevakt eller dagmamma samtidig som han eller hun hjelper dere med gårdsarbeidet.

Ungdommen kan hjelpe med blant annet stell av dyr, høsting, dyrking, forefallende arbeid og annet gårdsarbeid. Han eller hun forventes også å bidra i huset med matlaging og rydding på lik linje med andre voksne i husholdet, men kan også ha ekstra ansvar for husarbeid knyttet til barna, slik som vasking av barnas klær, rydding av leker og barnerom. Vi har mange deltagere som ønsker oppstart til ulike tider gjennom hele året, og mange er tilgjengelige for oppstart på kort varsel. Trykk her for å registrere dere som vertsfamilie.

Programmet Arbeidende gjest med barnepass er en utvidelse av vårt mangeårige program Arbeidende gjest i landbruket.

Hvem er de arbeidende gjestene?

 • Mellom 18 og 30 år.
 • Har en interesse både for å lære om gårdsdrift i Norge og et ønske om å jobbe med barn.
 • Ønsker opphold i Norge på to til seks måneder.
 • Kommer fra et europeisk land.
 • Snakker godt engelsk.
 • Kan fremvise plettfri vandelsattest.
 • Er innstilt på en hyggelig blanding av jobb og fritid, og er naturligvis interesserte i å oppleve Norge.
 • Se våre ledige kandidater presentert her.

Det stilles ikke krav til at ungdommen skal ha relevant erfaring fra gårdsarbeid, men vi opplever at mange av de som søker seg til programmet har noe erfaring. Vi krever imidlertid at de har erfaring fra å jobbe med barn. De har derfor erfaring med eksempelvis å være dagmamma, jobbe i barnehage, ved et fritidstilbud for barn, eller de har sittet barnevakt for egne søsken eller andre barn. Motivasjon og interesse for gårdsliv, barn og norsk kultur er uansett det viktigste, og med den rette innstillingen er det mye som kan læres. Mange vil også være innstilt på å hjelpe til med andre ting, som enkelt vedlikeholdsarbeid, hagearbeid eller snømåking.

Arbeids- og lønnsbetingelser

Slik kan den arbeidende gjesten jobbe:

 • Arbeidsuke på inntil 35 timer per uke. De kan ikke jobbe mer mot ekstra betaling.
 • Inntil 15 timer per uke kan brukes til barnepass og husarbeid knyttet til barna – timer utover dette skal brukes på gårdsarbeid.
 • Minst 1 1/2 dag sammenhengende fri i uken.

Den arbeidende gjesten lønnes med:

 • Fri kost og losji.
 • Lommepenger på minimum 1200 kr per uke.

Målet med programmet Arbeidende gjest med barnepass

Som vanlig turist kan det være vanskelig å bli ordentlig kjent med Norge og nordmenn, og mange utenlandske ungdommer har ikke råd til å oppholde seg i Norge særlig lenge som turist. Målsettingen for arbeidende gjest-programmet er å gi ungdom en mulighet til å oppleve norsk kultur og bli kjent med norsk dagligliv gjennom å arbeide og bo sammen med en norsk familie.

Gjennom Atlantis kan dere trygt og enkelt få hjelp til å finne en godt egnet ungdom som kan hjelpe dere på gården og med barnepass. Vi bistår både dere og ungdommene dersom det skulle oppstå problemer. Vi er tilgjengelige for råd og veiledning både før og under oppholdet, om alt fra arbeidsforhold til hvilke hyggelige aktiviteter dere kan finne på med ungdommene. Det er lav terskel for å ta kontakt med oss og vi er alltid behjelpelige hvis det er noe dere lurer på.

I tillegg til Arbeidende gjest med barnepass, har vi også flere andre programmer:

Mer informasjon om arbeidende gjest?

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Karoline på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.