Arbeidende gjest i turisme

Arbeidende gjest i turisme

Trenger dere ekstra hjelp på hotellet eller campingplassen? Inviter en arbeidende gjest og la en utenlandsk ungdom få oppleve norsk kultur gjennom arbeid. Ungdommene kan ha erfaring med servering eller ha jobbet i restaurant eller resepsjon tidligere.

Hva er en arbeidende gjest?

En arbeidende gjest er en utenlandsk ungdom som reiser til Norge for å oppleve landet og kulturen gjennom arbeid. På denne måten kommer de tettere på den norske levemåten enn de ville gjort som vanlige turister. Som vertsfamilie for arbeidende gjest blir dere kjent med motiverte ungdommen med interesse for norsk kultur, som hjelper dere i det daglige arbeidet og ønsker å lære om livet i norske lokalsamfunn. De er både gjester og arbeidere – samtidig.

Alle som driver innenfor turisme kan invitere en arbeidende gjest, og ungdommene kommer for to til seks måneder. Ungdommene kan inviteres i de mest hektiske månedene, eller for lengre opphold på inntil et halvt år. De kommer med ønske om å bli kjent med dere og deres levevis, og skal inkluderes i hyggelige aktiviteter og fellesskapet.

Hvem er en arbeidende gjest?

  • Arbeidende gjest-programmet er for deltakere i alderen 18 til 30 år.
  • Ungdommene kommer for opphold på 2-6 måneder.
  • Deltagerne kommer fra Europa.
  • Vi stiller strenge krav om at deltagerne snakker godt engelsk.
  • De er innstilt på en hyggelig blanding av jobb og ferie, og er naturligvis interesserte i å oppleve Norge.
  • Se våre ledige kandidater presentert her.

Det stilles ikke konkrete krav til at ungdommene skal ha relevant erfaring, men vi opplever likevel at mange av dem som søker seg til programmet har erfaring fra serviceyrker, ofte fra restaurant, kafé eller resepsjon. Flere har også studert turisme eller hotellfag og ønsker å komme til Norge for å få praktisk erfaring. Motivasjon og interesse er uansett det viktigste, og med den rette innstillingen er det mye som kan læres. Mange vil også være innstilt på å hjelpe til med andre ting, som enkelt vedlikeholdsarbeid, hagearbeid eller snømåking.

Arbeids- og lønnsbetingelser

  • Arbeidsuke på inntil 35 timer per uke. De kan ikke jobbe mer mot ekstra betaling.
  • 1 1/2 dager sammenhengende fri i uken.
  • Fri kost og losji.
  • En kontraktfestet sats lommepenger per uke.

Målet med programmet arbeidende gjest

Som vanlig turist kan det være vanskelig å bli ordentlig kjent med Norge og nordmenn, og mange utenlandske ungdommer har ikke råd til å oppholde seg i Norge særlig lenge som turist. Målsettingen for arbeidende gjest-programmet er å gi ungdom en mulighet til å oppleve norsk kultur og bli kjent med norsk dagligliv gjennom å arbeide sammen med en norsk familie.

Ved å invitere en arbeidende gjest gjennom Atlantis sørger vi for det nødvendige sikkerhetsnettet hvis noe skulle skjære seg, og gir råd og veiledning om alt fra arbeidsforhold til hvilke hyggelige aktiviteter dere kan finne på med ungdommene. Det er lav terskel for å ta kontakt med oss og vi er alltid behjelpelige hvis det er noe dere lurer på.

I tillegg til turismebedrifter, er arbeidende gjest-programmet også for landbruket.

Mer informasjon om arbeidende gjest?

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Hans Kristian på 94 19 05 38 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.