Ansvar og kansellering

Her er en oversikt over våre ansvarsbestemmelser og kanselleringsvilkår.

Ansvar:

 • Vertsfamilien forplikter seg til å lese og følge programmets rammebetingelser.
 • Formidlingsgebyret faktureres etter vi har mottatt invitasjonen(e). Fakturaen skal betales innen fristen på 14 dager. Dere kan selv velge betalingsform. Ved pre-match vil vertsfamilien også bli fakturert deltakergebyret for den arbeidende gjesten.
 • Vertsfamilien må sørge for at den arbeidende gjesten blir registrert hos norske myndigheter, samt tegne yrkesskadeforsikring for gjesten.
 • Atlantis kan ikke stilles til ansvar for en arbeidende gjests/praktikants handlinger under oppholdet, eller følgene av at han/hun eventuelt har utilstrekkelig forsikring.
 • Atlantis står til rådighet dersom det skulle oppstå problemer med gjestens søknad om arbeidstillatelse, samt råd og veiledning både før og under oppholdet hvis det skulle bli behov for dette.
 • Atlantis tar forbehold om program- og prisendringer.

Kanselleringsvilkår:

 • Formidlingsgebyret skal betales innen fakturaforfall. Arbeidskontrakten kan trekkes tilbake av Atlantis, dersom betaling ikke mottas ved forfall.
 • Dersom familien kansellerer mellom det tidspunkt invitasjon er sendt til den arbeidende gjesten og det tidspunkt arbeidende gjesten kommer til Norge, må hele formidlingsgebyret betales og ingen refusjon vil bli gitt.
 • Dersom den arbeidende gjesten avslår vertsfamiliens invitasjon etter innbetalte formidlingsgebyr, skal Atlantis gjøre sitt beste for å finne en annen passende arbeidende gjest til vertsfamilien. Dersom dette ikke er mulig, vil familien få refundert formidlingsgebyret minus et administrasjonsgebyr på 350 kroner. Familien kan også velge å få refundert beløpet før Atlantis har prøvd å skaffe en ny arbeidende gjest.
 • Dersom den arbeidende gjesten ikke kommer innen 14 dager etter sist avtalte ankomstdag skal Atlantis gjøre sitt beste for å finne en annen passende arbeidende gjest til vertsfamilien.
 • Dersom dette ikke er mulig, vil vertsfamilien få refundert formidlingsgebyret minus et administrasjonsgebyr på 350 kroner. Familien kan også velge å få refundert beløpet før Atlantis har prøvd å skaffe en ny arbeidende gjest.
 • Dersom den arbeidende gjesten eller vertsfamilien sier opp kontrakten i perioden fra ankomst til 14 dager etter ankomst, skal Atlantis gjøre sitt beste for å finne en annen passende arbeidende gjest til vertsfamilien. Dersom dette ikke er mulig, vil familien få refundert formidlingsgebyret minus et administrasjonsgebyr på 350 kroner. Familien kan også velge å få refundert beløpet før Atlantis har prøvd å skaffe en ny arbeidende gjest.
 • Hvis oppsigelsen skjer etter 14 dager eller mer, vil ingen refusjon bli gitt. Ønsker familien ny arbeidende gjest må formidlingsgebyret betales på nytt.
 • Dersom en pre-match arbeidende gjest avslår invitasjonen fra vertsfamilien seinere enn ti dager etter at invitasjonen ble oversendt den arbeidende gjesten, eller på et seinere tidspunkt sier opp kontrakten, må hele deltakergebyret for den arbeidende gjesten betales og ingen refusjon vil bli gitt. Atlantis er ikke behjelpelig med å avkreve den arbeidende gjesten beløpet.
 • Hvis en arbeidende gjest blir sagt opp eller sier opp selv, gjelder én ukes gjensidig oppsigelsestid. Gjesten skal motta lommepenger som normalt i oppsigelsestiden.