Arbeidende gjest i landbruket

Arbeidende gjest i landbruket

En arbeidende gjest er en utenlandsk ungdom som ønsker å oppleve Norge gjennom arbeid. Inviter en ungdom til å jobbe på gården og få hjelp i den daglige driften, samtidig som dere får muligheten til å bli kjent med nye kulturer, land og språk.

 

La meg fortelle litt om hva som faktisk kan komme ut av dette å ta imot ungdom fra utlandet, og hva slags berikelse dette kan føre til for alle parter. (…) Laurens fikk en bonusfamilie i Norge, og hva fikk vi? Jo, vi fikk den største gaven noe menneske kan få, vi fikk en bonussønn.

Les hele historien til vår vertsfamilie fra Lødingen i Nordland

En arbeidende gjest er en utenlandsk ungdom som reiser til Norge for å oppleve landet og kulturen gjennom arbeid. Ved å bo sammen med en familie og arbeide ved deres side, kommer de tettere på den norske levemåten enn de ville gjort som vanlige turister. Som vertsfamilie for arbeidende gjester inviterer dere ungdommer inn i familien og inkluderer dem i det daglige liv og virke, dere blir kjent med motiverte ungdommen med interesse for norsk kultur, som hjelper dere i det daglige arbeidet og vil lære om hvordan dere lever. De er både gjester og arbeidere – samtidig.

Alle som driver innenfor norsk landbruk kan invitere en arbeidende gjest, og ungdommene kommer som regel for opphold på to til seks måneder. Som vert for arbeidende gjester kan dere invitere ungdommer kun for de mest hektiske månedene, eller for lengre opphold på inntil et halvt år. Hvis dere ønsker hjelp i enda lengre perioder anbefaler vi at dere tar en titt på vårt program for landbrukspraktikanter i stedet. Ønsker dere at den arbeidende gjesten også skal kunne hjelpe dere litt med barna, så kan kanskje arbeidende gjest med barnepass være noe for dere.

Hvem er en arbeidende gjest?

 • Arbeidende gjest-programmet er for deltakere i alderen 18 til 30 år. (Med unntak av noen yngre, men kunnskapsrike deltakere fra landbruksskoler i Østerrike som er, eller fyller, 17 år.)
 • Ungdommene kommer for opphold på 2-6 måneder.
 • Deltagerne kommer stort sett fra Europa, men innimellom har vi deltagere fra andre verdensdeler.
 • Ungdommene er innstilt på å hjelpe til i drifta der de kommer.
 • Vi stiller strenge krav om at deltagerne snakker godt engelsk.
 • De er innstilt på en hyggelig blanding av jobb og ferie, og er naturligvis interesserte i å oppleve Norge.
 • Se våre ledige kandidater presentert her.

Arbeids- og lønnsbetingelser

 • Arbeidsuke på inntil 35 timer per uke. Deltagerne kan ikke jobbe mer mot ekstra betaling.
 • 1 1/2 dager sammenhengende fri i uken.
 • Fri kost og losji.
 • En kontraktfestet sats lommepenger på 1200 kr per uke.

Ungdommer med erfaring

Det settes ikke konkrete krav til at ungdommene skal ha relevant erfaring, men vi opplever likevel at de fleste har drevet med gårdsarbeid tidligere. Mange er oppvokst på gårder eller har jobbet sesongbasert i landbruket der de kommer fra. Motivasjon og interesse er uansett det viktigste, og med den rette innstillingen er det mye som kan læres. Mange vil også være innstilt på å hjelpe til med andre ting, som enkelt vedlikeholdsarbeid, hagearbeid eller snømåking.

Målet med programmet arbeidende gjest

Som vanlig turist kan det være vanskelig å bli ordentlig kjent med Norge og nordmenn, og mange utenlandske ungdommer har ikke råd til å oppholde seg i Norge særlig lenge som turist. Målsettingen for arbeidende gjest-programmet er å gi ungdom en mulighet til å oppleve norsk kultur, og bli kjent med norsk dagligliv gjennom å bo og arbeide sammen med en norsk familie.

I over 40 år har Atlantis vært engasjert i kulturutveksling i landbruket og arbeidende gjest-programmet er godt etablert. Ved å invitere en arbeidende gjest gjennom Atlantis sørger vi for det nødvendige sikkerhetsnettet hvis noe skulle skjære seg, og gir råd og veiledning om alt fra arbeidsforhold til hvilke hyggelige aktiviteter dere kan finne på med ungdommene. Det er lav terskel for å ta kontakt med oss og vi er alltid behjelpelige hvis det er noe dere lurer på.

I tillegg til landbruksbedrifter, kan arbeidende gjester også jobbe innen turisme.

Mer informasjon om arbeidende gjest?

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Hans Kristian på 94 19 05 38 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.