Landbruk og turisme

Trenger dere hjelp på gården, i gartneriet eller på hotellet? Hjelp til lamming eller melking, servering eller i resepsjonen - eller et par ekstra hender i slåtten? Et hyggelig alternativ til sesongarbeidere og avløserlag er å invitere en utenlandsk ungdom til å ta del i drifta.

Hvem kan bli vertsfamilie?

Alle som driver en gård eller familiedrevet turismebedrift kan bli vertsfamilie gjennom Atlantis. Forutsetningene er at dere ønsker å bli kjent med en utenlandsk ungdom og kan innfri våre standarder for innlosjering og arbeidsforhold. Dere kommer tett på ungdommene og må være innstilte på å inkludere dem i det sosiale liv. En typisk vertsfamilie er nysgjerrig, åpen og interessert; en typisk ungdom er motivert, lærevillig og engasjert. Vi har vertsfamilier over hele landet, i alle aldre og med alle typer familieforhold.

Formålet til stiftelsen Atlantis er å fremme kulturutveksling. Derfor legger vi til rette for at norske gårder og turismevirksomheter kan ansette utenlandske ungdommer for kortere arbeidsperioder. Ved å invitere en ungdom gjennom Atlantis gjør dere det mulig for en ungdom å oppleve Norge, samtidig som dere får hjelp i det daglige arbeidet, og en unik mulighet til å lære en annen kultur å kjenne. Våre ungdommer har ofte erfaring med fysisk arbeid og mange er oppvokst på gård, andre igjen har jobbet med servering på restaurant, i bar eller annen turistnæring.

I sum har vi veldig bra erfaring med å ha arbeidende gjest, både som arbeidshjelp og sosialt.
– David, vertsfar hos Atlantis gjennom flere år

Hjelp på gården

Vi har tre ulike programmer for deg som driver innen landbruk:

Alle tre programmene går ut på å invitere en eller flere utenlandske ungdommer til å jobbe i landbruket, men de fordrer ulike kvalifikasjoner av ungdommene og forskjellige forpliktelser fra vertene. Vi krever ikke fra arbeidende gjester at de har erfaring eller forkunnskaper, selv om vi ofte opplever at de har det. En arbeidende gjest skal inkluderes som et familiemedlem og delta i drifta på linje med resten av familien. I arbeidende gjest-programmet er kulturutveksling hovedanliggende. Inviterer dere en arbeidende gjest med barnepass, kan inntil 15 timer i uka være arbeid tilknyttet barn under 14 år.

Landbrukspraktikantene studerer landbruk på universitet og kommer til Norge som en del av praksisen. Som vert for landbrukspraktikanter blir du kjent med kunnskapsrike ungdommer med erfaring, som er motiverte for å lære om norsk drift og metoder. Som vert forplikter du deg til å legge til rette for at de får omfangsrik opplæring den tiden de er i Norge.

Hjelp i turismevirksomheten

Atlantis’ arbeidende gjest-program er også for dere som driver innen turistnæringen. Vi stiller høye krav til ungdommenes ferdigheter i engelsk og sjekker alltid at de har gode referanser.

Mer informasjon om arbeidende gjest?

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.