Kvinneprosjekt i India

Kvinneprosjekt i India

I India kan du bidra med å gi marginaliserte kvinner kunnskap om egne rettigheter, praktiske ferdigheter og tilgang på mikrokreditt.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller hostell

India frivillig arbeidIndia er blant de landene med flest analfabeter i verden, og det anslås at over halvparten av den voksne kvinnelige befolkningen ikke kan lese og skrive. Mange kvinner og jenter fra marginaliserte familier har aldri blitt gitt muligheten til å gå på skole, og har derfor lite kunnskap om egne rettigheter og muligheter. De har begrenset mulighet til å reise langt fra hjemmet for å arbeide, og kan derfor ha store problemer med å finne inntektsgivende arbeid for å sikre familien økonomisk. I India samarbeider Atlantis med et prosjekt som søker etter å gi disse kvinnene kunnskap om egne rettigheter, praktiske ferdigheter som kan hjelpe dem til å finne betalt arbeid og tilgang på mikrokreditt.

Frivillige arbeider i hovedsak innenfor et av de tre ulike områder; uformell opplæring innen praktiske ferdigheter, selvhjelpsgrupper med fokus på kvinners rettigheter og mikrokreditt, selv om det ofte vil være mye overlapp mellom disse ulike områdene. Hva du vil arbeide med vil avhenge av hvor det er behov i perioden du er der.

Uformelle utdanningstiltak rettet mot kvinner og unge jenter fra familier som lever under fattigdomsgrensen er utformet slik at det skal være enklest mulig for kvinnene og jentene å delta, og en del aktiviteter finner derfor sted på ettermiddagen. Mange av sentrene for uformell opplæring tilbyr, i tillegg til lese- og skrivetrening, også opplæring i ulike skolefag, databruk, engelsk, økonomi og ulike inntektsbringende aktiviteter. Opplæringen her er først og fremst rettet mot yrkesopplæring og praktisk kunnskap slik at kvinner i større grad skal ha mulighet til å finne inntektsgivende arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie. Det arrangeres også ulike aktiviteter og samtalegrupper med tanke på å øke kvinners selvtillit og kunnskap om egne rettigheter.

India frivillig arbeidSelvhjelpsgruppene gir opplæring i kvinners rettigheter, budsjettering og andre tema som er viktige for å øke kvinners kunnskap, selvfølelse og evne til å selv ta kontroll over sine liv. Det er fokus på kvinners rettigheter og på praksis som bortgifting av unge jenter og abortering av kvinnelige foster, med tanke på å endre holdninger og øke kunnskapen om denne typen praksis. Det informeres også om ulike programmer og muligheter som myndighetene tilbyr, og muligheten til å påvirke samfunnet gjennom stemmeretten. Det er også mulig å gi opplæring innenfor ulike fagfelt som bruk av data og ulike håndverk, avhengig av den bakgrunnskunnskap og erfaring du måtte ha.

For å øke kvinners muligheter til å kunne forsørge seg selv og sin familie finnes det muligheter for kvinner til å ta opp små lån, mikrokreditt. Her går en liten gruppe av kvinner sammen om å ta opp et lån i fellesskap hos en bank for å kunne starte sitt eget foretak som de driver ut fra egne hjem. Mange går sammen om å starte produksjon og salg av ulike matvarer, drive jordbruk eller husdyrhold, starte systue eller andre former for produksjon. I tillegg til at dette er et viktig økonomisk bidrag til familiens husholdning, er det også en viktig kilde til selvtillit for de deltagende kvinnene, som inngår i et nettverk og fellesskap utenfor familien.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Dine arbeidsoppgaver vil avhenge av hvilket av de tre områdene du arbeider innenfor:

For frivillige som er tilknyttet sentre for uformell opplæring vil aktuelle arbeidsoppgaver være å bistå med opplæring og trening innenfor engelsk, både skriftlig og muntlig, i tillegg til å bistå i den daglige driften av senteret og gjennomføre opplæring og kurs innenfor andre fag og aktiviteter.

Frivillig arbeid IndiaFor frivillige som primært er tilknyttet selvhjelpsgrupper vil det være aktuelt å gi opplæring om ulike tema som er viktige for å drive en husholdning, slik som sparing, budsjettering etc., gi opplæring og informasjon om kvinners rettigheter, vold i nære relasjoner, hygiene, trygg seksuell praksis, matsikkerhet, demokrati og viktigheten av å benytte stemmeretten og mye annet.

For frivillige som primært arbeider med mikrokreditt vil en viktig arbeidsoppgave være å motivere og gi opplysninger og opplæring til kvinnene som er en del av en lånegruppe, eller ønsker å starte en ny lånegruppe. Frivillige vil også bistå kvinnene i den daglige driften av deres foretak, og gi opplæring innenfor tema som økonomi og regnskap.

Du kan arbeide fra 2 uker og oppover på disse prosjektene. De finnes i Jaipur. Disse prosjektene anbefales ikke for de under 18 år, og egner seg spesielt godt for kvinner.  Det stilles ikke spesielle krav om bakgrunnskunnskap, men gode kommunikasjonsevner, fleksibilitet og grunnleggende økonomisk forståelse er viktige egenskaper. Dersom du skal undervise i engelsk er det nødvendig med middels- til gode engelskkunnskaper, og det er generelt en fordel å være samfunnsengasjert.

Tidligere frivillige forteller fra deres arbeid med kvinners rettigheter

Etter lunsj har jeg undervisning for fire fantastiske kvinner som ønsker å lære seg engelsk. To av kvinnene kan allerede litt engelsk, så de vil at jeg skal begynne å lære de enkle setninger. De to andre kan kun hindi, men de ønsket å lære seg alfabetet til å begynne med. Dette er en mulighet de aldri har hatt før. De klarte å overbevise ektemennene om at dette ville være til fordel for hele familien, så etter mye fram og tilbake fikk vi endelig tillatelse. Kvinnene fortalte at de ønsker å styrke sin stilling i hjemmet gjennom utdanning, der målet er å starte en bedrift hjemmefra. Frida i Jaipur, 2015.

India frivillig arbeid

Les mer kvinnerettighetssituasjonen i India her.

Les om hele turen til Frida her.

Les om Lena som arbeidet med jenter i slummen som har droppet ut av skolen.

Les om Amanda som arbeidet med dataundervisning av kvinner og jenter.

Mer informasjon om prosjektet i India

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.