Kvinners rettigheter i India

India er et eventyr, et land fylt av fargerike kontraster og enorm variasjon. Men hva er det med India og kvinner? Hvorfor er det så stort behov for likestillingsarbeid i landet som kalles for "verdens største demokrati"?

India, landet som er kjent for farger, elefanter, krydder og yoga- men reiser du til India vil du fort oppdage at det ikke bare er postkort-stemning i landet. Befolkningen er delt inn i ulike kaster, kulturer og etniske grupper, og det er enorme sosiale og økonomiske ulikheter mellom disse gruppene.
Indian woman in sari

En av mest fremtredende formene for diskriminering i India er forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn. Kvinner og menn har de samme rettighetene på papiret, men i virkeligheten er det fortsatt langt igjen til faktisk likestilling. Hele det indiske sub-kontinentet har tradisjonelt vært et patriarkalsk samfunn, det vil si, et samfunn som er sterkt mannsdominert, hvor mannen står i sentrum for alle viktige beslutninger i blant annet husholdet, samt i det økonomiske og politiske livet i samfunnet ellers.

Fremme likestilling og styrke kvinners stilling

Et av FNs tusenårsmål for India er å fremme likestillingen i landet. Dette syntes vi i Atlantis Utveksling er et veldig viktig arbeid og vi ønsker derfor å fremme et av våre aller beste prosjekter som har kvinners rettigheter i fokus. Frivillige på «Kvinners rettigheter i India-prosjektet» i Jaipur, arbeider hovedsakelig innenfor et av tre ulike områder; uformell opplæring innen praktiske ferdigheter, selvhjelpsgrupper med fokus på kvinners rettigheter og mikrokreditt.

Pc-opplæring av marginaliserte kvinner i IndiaOpplæringen er først og fremst rettet mot yrkesopplæring og praktisk kunnskap slik at fattige kvinner i større grad skal ha mulighet til å finne inntektsgivende arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.
Det arrangeres også ulike aktiviteter og samtalegrupper med tanke på å øke kvinners selvtillit og kunnskap om egne rettigheter.

Lokal kunnskap gir bærekraftige resultater

Det er lokale ildsjeler som driver de ulike kvinnesentrene Atlantis Utveksling samarbeider med i India. Vi mener at partnerne våre alltid sitter med den absolutt største og viktigste kunnskapen i forhold til hva som trengs, og som ser og kjenner til de ulike behovene og best. Det er ingen tvil om at det er stort behov for å fremme likestillingen i India og kvinnesentrene er avhengig av innsatsen til frivillige for å de det viktige arbeidet til å gå rundt.

Vil du ha mer informasjon om frivillig arbeid i India?

Ønsker du mer informasjon om våre programmer i India? Ring vår programrådgiver på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.
Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.  

Les om Lena som arbeidet med jenter i slummen som har droppet ut av skolen.

Les om Amanda som arbeidet med dataundervisning av kvinner og jenter.