Krisesenter for kvinner og barn i Ecuador

Ta praksis eller arbeid frivillig ved et krisesenter for kvinner og barn som har vært utsatt for vold i hjemmet. Senteret ligger i Quito og tilbyr blant annet husly og helsetjenester for de som trenger det.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 12 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller i frivillighus

Kvinnene og barna som kommer til krisesenter har opplevd vold i hjemmet og har et sterkt behov for å komme seg til et trygt sted. På krisesenteret får de hjelp til å komme seg videre i livet, råd og veiledning. Senteret har en psykolog, sosialarbeidere og juridiske representanter som bistår kvinnene med psykologisk, juridisk og medisinsk hjelp. I tillegg arrangeres det også ulike workshops og aktiviteter av interesse for kvinnene. Målet er å forhindre traumer, bevisstgjøre kvinnene omkring egne rettigheter og styrke deres selvtillit slik at de kan leve selvstendige liv etter oppholdet. Kvinnene blir boende på senteret for hjelp og bistand i en overgangsperiode, og hver familie kan være der fra noen uker til opp til 2-3 måneder. Senteret tar også i mot kvinnelige flyktninger, de fleste fra Colombia. Krisesenteret er fargerikt og hyggelig, med et stort kjøkken, lekerom for barna, egen grønnsakshage og soverom. Det er også et bibliotek/filmrom.

Krisesenteret er en ikke-statlig og non-profit stiftelse som ble stiftet i 1995. Senteret ble stiftet som en respons på krav fra den nasjonale kvinnebevegelsen om et trygt oppholdssted for kvinner som er utsatt for vold i hjemmet. Kapasiteten er på rundt 36 personer boende av gangen, eller rundt 12 familier (kvinner og barn). Senteret delfinansieres av Ecuadors justisdepartement, men er også avhengig av private donasjoner fra bedrifter og ulike inntektsgenererende aktiviteter for å finansiere driften. De driver blant annet en «ropero» hvor de samler inn donerte klær som selges til familier i nabolaget.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Krisesenteret ønsker både praksisstudenter og frivillige som ønsker å utvikle aktiviteter som kan assistere kvinnene i bedringsprosessen. De ønsker også frivillige som kan arbeide med barna ved senteret. Barna blir ofte tatt ut av skolen for en periode, så frivillige bistår ofte med å gi dem undervisning i blant annet med lesing og skriving, matte og engelsk. Det er også fint om du som frivillig kan bistå i det inntektsskapende arbeidet, for eksempel ved å forsøke å finne sponsorer.

På dette prosjektet jobber du med svært sårbare kvinner. Det stiller enda høyere krav til deg som skal arbeide her, og du må være 100% dedikert til jobben. Jobben er krevende, og du vil høre mange historier som kan gjøre dype inntrykk.

Det kreves at du jobber minimum 2-4 måneder ved dette prosjektet. Arbeidstidene er vanligvis mandag – fredag fra kl 09.00 – 17.00, men dette er noe fleksibelt, og kan avtales etter ankomst. Dine arbeidsoppgaver vil tilpasses ut fra egen fagbakgrunn, interessefelt, yrkeserfaring og språkkunnskaper, samt interessene og behovene til kvinnene som er på senteret i den perioden man arbeider.

Erfaringer fra tidligere frivillige/praksisstudenter

«På krisesenteret er det ca. 10 kvinner som bor der sammen med barna sine. De bor der gjerne i 2-3mnd før de flytter videre, men noen er der også veldig kort. I løpet av de drøye to ukene jeg har vært der nå, har det allerede vært en del nye familier som har kommet og vært der noen dager før de har dratt igjen, og andre som har vært der lenge og plutselig er borte uten forvarsel. Felles for alle kvinnene som er der er at de er utsatt for vold i hjemmet. Det gjør inntrykk på meg å se hvor påvirket flere av kvinnene er av dette, hvor slitne de virker og hvordan de tar vare på barna sine opp i alt dette. I tillegg vet jeg at de fleste av dem er yngre enn meg (i begynnelsen av tjueårene) og det bidrar på en måte til at det gjør enda sterkere inntrykk på meg å se dem i den situasjonen de er i.» –  Vilde, 2015

Les mer på Vildes blogg

Mer informasjon om prosjektet i Ecuador

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Andrea på 94 19 05 38 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.