Sykehus i Tanzania

Ta praksis eller jobb frivillig på sykehus eller helseklinikk i Arusha, Tanzania. Prosjektene egner seg godt for frivillige eller studenter med helsefaglig kompetanse, og med interesse for å oppleve og lære om et afrikansk helsesystem.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

Atlantis samarbeider med flere sykehus i Arusha, under kan du lese om noen av dem. Vi plasserer etter behov og plass på prosjektet.

Tengeru Hospital

Tengeru Hospital er et større distriktsykehus som tilbyr behandling til pasienter fra Arusha og omegn. Sykehuset har 110 sengeplasser og flere avdelinger, deriblant poliklinikk, sengepost, fødeavdeling, barselavdeling, barneavdeling, operasjonssal, laboratorium, apotek og HIV-klinikk. Du velger selv hvilken avdeling du vil jobbe på, ut fra egen interesse og tidligere erfaring. Arbeidsoppgavene på sykehuset vil variere etter hvilken avdeling du velger, og kan for eksempel innebære å undersøke nye pasienter, assistere under fødsel og operasjon, overvåke pasienter, eller teste pasienter for HIV og utarbeide be handlingsplan for HIV-smittede i samråd med lege. Studenter og frivillige ved sykehuset må betale en ekstra avgift for veiledning og bruk av utstyr.

Saint Elisabeth hospital

Saint Elisabeth sykehus er et stort sykehus med stor kapasitet. Sykehuset er blant de tre største sykehusene i området og mindre klinikker henviser derfor pasienter hit for videre utredning. På grunn av stor etterspørsel og for få ansatte er det alltid mye å gjøre for frivillige og studenter. Sykehuset har 15 avdelinger, blant disse er; kirurgi, føde, fysioterapi, laboratorium, akuttmottak og radiologi. Oppgavene på sykehuset vil variere, men studenter og frivillige kan delta utifra deres utdanningsforløp og erfaring. Studenter og frivillige ved sykehuset må betale en ekstra avgift for veiledning og bruk av utstyr.

Kaloleni Health Center

Kaloleni Health Center er en liten helseklinikk i Arusha som tilbyr lavterskel behandling til pasienter i Arusha og omegn. Klinikken har 10 sengeplasser og flere avdelinger, deriblant  barselavdeling, poliklinikk, sengepost, laboratorium, apotek, en liten operasjonssal og HIV-klinikk. Kirurgiske inngrep kan gjennomføres på klinikken, men alle større operasjoner blir henvist til nærmeste sykehus, deriblant Tengeru Hospital. Arbeidsoppgavene vil variere etter hvilken avdeling du jobber på, og kan for eksempel innebære å undersøke nye pasienter, vaksinere og måle pasienters vitale verdier, omsorg for nyfødte, eller assistere under kirurgiske inngrep.

Veiledning

Det er mulig for studenter å gjennomføre praksis på sykehuset eller klinikken. Under praksisoppholdet vil oversykepleier eller jordmor på avdelingen være ansvarlig for studentene. Det vil også være en lege ved sykehuset som har overordnet veilederansvar. Oppgaver vil variere ut i fra studentenes preferanser, kompetanse og studieforløp. Studentene vil kunne få erfaring fra alle avdelingene, men vil også kunne gi ønsker om hvilken avdeling de vil ha hovedfokus på.

Arbeidstid

Arbeidstid på sykehusene kan variere, men vil normalt være mandag-fredag fra 08.00 – 16:00, med pauser i løpet av dagen. For å sikre at studentene får maksimalt faglig utbytte av praksisen er det viktig at Atlantis får beskjed dersom det er spesielle læringsmål studentene skal gjennom under oppholdet. Studentene må ha med seg sykehusklær, håndsprit og gummihansker til eget bruk på sykehuset.

Prosjektene passer for frivillige og studenter som:

  • Har fylt 18 år
  • Har medisinsk eller helsefaglig bakgrunn
  • Kan jobbe på prosjektet i 4 uker eller mer
  • Har gode engelskkunnskaper, også innenfor medisk terminologi
  • Er motivert til å jobbe under enkle forhold med begrensede ressurser og utstyr tilgjengelig
  • Er selvstendig, tålmodig, fleksibel og initiativrik

Mer informasjon om prosjektet i Arusha

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her. Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.