Sykehus i Tanzania

Har du lyst til å erfare hvordan det er å jobbe i et afrikansk helsevesen? Jobb frivillig eller ta praksis på sykehus eller klinikk i Arusha, og få et spennende innblikk i de arbeidsoppgaver og utfordringer en møter på som helsearbeider i Afrika.

Atlantis samarbeider med et sykehus og to helseklinikker i Arusha hvor studenter og frivillige kan jobbe. Helseforetakene er offentlige instanser eller private institusjoner som tilbyr behandling til pasienter i Arusha og omegn. Les mer om de ulike prosjektene under.

Tengeru Hospital

Tengeru Hospital er et større distriktsykehus i Arusha med over 200 lokalt ansatte. Sykehuset har flere avdelinger som frivillige og studenter kan jobbe ved, deriblant poliklinikk, øyeklinikk, barselavdeling, barneavdeling, og avdeling for HIV-pasienter. Sykehuset har også to operasjonssaler, samt laboratorium og apotek.

Arbeidsoppgavene på sykehuset vil variere etter hva slags kompetanse og preferanse du har. Du kan blant annet hjelpe til å undersøke nye pasienter, assistere under fødsel og operasjon, samt teste pasienter for HIV og utarbeide behandlingsplan for HIV-smittede i samråd med lege.

Kaloleni Health Center

Kaloleni Health Center er en liten lokal klinikk i Arusha som tilbyr lavterskel behandling av ulike sykdommer til sine pasienter. Klinikken har flere avdelinger som frivillige og studenter kan jobbe ved, blant annet barneavdeling, fødeavdeling, poliklinikk, observasjonsavdeling, laboratorium, apotek og en liten operasjonssal. Klinikken utfører mindre kirurgiske operasjoner og har ti sengeplasser for pasienter som må overnatte. Alle større operasjoner blir henvist til nærmeste sykehus, deriblant Tengeru Hospital.

Dream Clinic

Hiv/Aids-epidemien har tatt millioner av menneskeliv og forårsaket mye lidelse i Afrika siden 80-tallet. I dag vet vi at en tidlig diagnose kan redde liv. Dessverre er det fortsatt mange misforståelser og myter knyttet til sykdommen, og mange unngår å teste seg i frykt for hva et positivt resultat kan innebære. Dream Clinic er en del av Dream Foundation som jobber aktivt for å bekjempe spredningen av HIV og aids i Afrika. Klinikken tilbyr testing og gratis behandling til HIV-smittede. Som frivillig eller student på prosjektet kan du veilede og behandle pasienter som er smittet, eller drive med forebyggende informasjonsarbeid.

Veiledning

Det er mulig for studenter å gjennomføre praksis på sykehuset eller klinikken. Hver avdeling har en veileder som gir daglig oppfølging til frivillige og praksisstudenter, og som sørger for at du er godt ivaretatt under ditt prosjektarbeid.

Prosjektene er åpne for frivillige og studenter over 18 år, med helsefaglig bakgrunn, og man kan være der fra 1-12 måneder.

Mer informasjon om prosjektet i Arusha

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Line eller Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.