Kirsten arbeidet 5 uker med ungdom på kant med loven

Frivillig arbeid bringer mennesker fra helt ulike bakgrunner og i ulik alder sammen. Kirsten har arbeidet frivillig på et rehabiliteringssenter for unge gutter som har havnet på kant med loven høsten 2015, og arrangerte blant annet bake- og matlagningsundervisning for guttene.

«Et fantastisk opphold! Å få være Grandma til disse guttene var en stor opplevelse. De var så glade og takknemlige. Alt vi laget ble tatt imot med stor takk, hørte aldri at det var noe de ikke likte eller ikke ville ha. Alle ville gjerne prate, men ikke alle kunne like mye engelsk. Noen var veldig flinke, men selv de som ikke kunne så mye fikk jeg god kontakt med. Jeg var mest sammen med de 12 (som etter hvert ble til 15) i bake gruppa, men også mange av de andre fikk jeg god kontakt med. Alle trenger en Grandma, ikke minst disse guttene som ikke hadde hverken mamma eller bestemor rundt seg.»