Skole på Zanzibar

Har du en lærerspire i magen og lyst til å erfare hvordan skolesystemet fungerer i et afrikansk land? I så fall kan det å jobbe frivillig på skole på Zanzibar være midt i blinken for deg. Her kan du bidra med å undervise i blant annet engelsk, matte og naturfag.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

I Tanzania er offentlig grunnskole gratis, men det er store utfordringer knyttet til kvalitet i grunnskoleutdanningen. Mange elever lærer ikke det de burde, som grunnleggende lese og skriveferdigheter, og faller etter hvert ut av skolen. Atlantis samarbeider med to skoler på Zanzibar som jobber for å tilby barn skolegang. Flere av skolene har mange elever og få lærere, hvilket gjør at det er behov for frivillige som kan hjelpe til med undervisning og aktivisering av barna. Du kan lese mer om hvert enkelt prosjekt under.

Kiembe Samaki School

Kiembe Samaki er en offentlig skole med rundt 1200 elever, med 50-60 barn i hver klasse. For at alle elevene skal få undervisning, er skoledagen delt i to. De yngste barna er på skolen fra kl. 8 til 13, og de eldre fra kl. 13 til 17. Som frivillig kan du være med på flere aktiviteter på skolen, blant annet kan du assistere i klasserommet, sette i gang sportsaktiviteter, eller hjelpe barna med lekser.

De fleste elevene på skolen er mellom 5 og 13 år. Som frivillig jobber du på førskolen eller barneskolen med de yngste barna. Det er hovedsaklig engelsk, matte og naturfag de frivillige underviser i, men det er også åpent for å hjelpe til i gym eller andre kreative fag.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og man kan være der fra 1 til 5 måneder. Skolen er stengt en uke i mars og august, fra midten av mai til midten av juni, samt hele desember.

 

St. Monica School

St. Monica School er en privat skole som ligger i gamlebyen i Stone Town, med kort reisevei fra frivillighuset. Skolen drives av katolske nonner, men selv om den drives av kirken er religion kun en liten del pensum og både muslimer og kristne får undervisning her.

Skolen har rundt 250 elever, med ca 70 elever på førskoletrinnet og 170 elever på barneskolen. De fleste elevene er mellom 2 og 15 år, og du kan selv velge hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med. Som frivillig kan du være med flere aktiviteter på skolen, blant annet kan du assistere eller undervise engelsk i klasserommet, rette prøver og oppgaver, eller arrangere leker og aktiviteter for elevene. Det meste av undervisningen foregår på engelsk, så det er relativt enkelt for frivillige å bistå i klasserommet.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og man kan være der fra 1 til 5 måneder. Arbeidstid er fra 8-14.30, mandag til fredag. Skolen er stengt en uke i september, samt hele desember.

Mer informasjon om prosjektet på Zanzibar

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her. Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.