Skole på Zanzibar

Har du en lærerspire i magen og lyst til å erfare hvordan skolesystemet fungerer i et afrikansk land? I så fall kan det å jobbe frivillig på skole på Zanzibar være midt i blinken for deg. Her kan du bidra med å undervise i blant annet engelsk, matte og naturfag.

Atlantis samarbeider med flere skoler på Zanzibar for barn i alle aldre. Flere av skolene er store og med få lærere, hvilket gjør at det er stort behov for frivillige som kan hjelpe til med undervisning og aktivisering av barna. Du kan lese mer om hvert enkelt prosjekt under.

Kiembe Samaki

Frivillig arbeid Tanzania - Skole

Kiembe Samaki er en stor skole med mer enn 950 elever, fordelt på 19 klasser i 10 klasserom. Siden det er færre klasserom enn elever er skoledagen delt i to, hvor de yngste er på skolen fra kl. 8 til 13, og de eldre fra kl. 13 til 17. I hver klasse går det mellom 50 og 60 elever, med kun en lærer som underviser. Dette gjør at behovet for hjelp er stort, og frivillige kan bidra til at alle elevene får den hjelpen og støtten de trenger.

Som frivillig jobber du på barneskolen med barn fra 6 til 12 år, hvor du fungerer som lærer eller assistent. Det er hovedsaklig engelsk, matte og naturfag de frivillige underviser i, men det er også åpent for å hjelpe til i gym eller andre kreative fag.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og man kan være der fra 1 til 5 måneder. Skolen er stengt en uke i mars og august, fra midten av mai til midten av juni, samt hele desember.

St. Monica School

St. Monica School er en privat skole som ligger i sentrum i Stone Town på Zanzibar. Skolen drives av katolske nonner, men selv om den drives av kirken er religion kun en liten del pensum og både muslimer og kristne får undervisning her.

Skolen har rundt 250 elever, med ca 70 elever på førskoletrinnet og 170 elever på barneskolen. De fleste elevene er mellom 2 og 15 år, og du kan selv velge hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med. Som frivillig kan du være med flere aktiviteter på skolen, blant annet kan du assistere eller undervise engelsk i klasserommet, rette prøver og oppgaver, eller arrangere leker og aktiviteter for elevene.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og man kan være der fra 1 til 5 måneder. Arbeidstid er fra 8-14.30, mandag til fredag. Skolen er stengt en uke i april og september, samt hele desember.

Mer informasjon om prosjektet på Zanzibar

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Line eller Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.