Barneskole på Zanzibar

Jobb frivillig på Kiembe Samaki som er en lokal barneskole på Zanzibar. Her får du som frivillig oppleve hvordan skolesystemet fungerer og hjelpe til med undervisning i engelsk, matte og naturfag.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

Kiembe Samaki er en relativt stor skole som har mer enn 950 elever. Skolen består av 10 klasserom og 19 klasser. Siden det er færre klasserom enn elever er skoledagen delt i to, de yngste kommer mellom kl. 07 og 13, og de eldre kommer kl. 13-17. I hver klasse går det mellom 50 og 60 elever, med en lærer som underviser. Dette gjør at behovet for ekstra hjelp er stort slik at alle elevene skal kunne få hjelpen og støtten de trenger. Frivillig arbeid Tanzania - Skole

Som frivillig jobber du på barneskolen, og fungerer som lærer eller assistent. Det er hovedsaklig engelsk, matte og naturfag de frivillige underviser i, men det er også åpent for å hjelpe til i gym eller andre kreative fag. Som frivillig jobber du med de minste barna, fra kl. 08 til 13.

Oppgaver for frivillige

  • Hjelpe de fast ansatte lærerne
  • Hjelpe barna med oppgaver og undervisningen
  • lage oppgaver og bidra med undervisningsopplegg

Skolen er stengt på grunn av ferie i desember, april og juni.

 

Mer informasjon om prosjektet på Zanzibar

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.