Undervisning i Ecuador

Urbefolkningsbarn i Ecuador

Urbefolkningsbarn i Ecuador

Dette prosjektet fokuserer på urbefolkningen i Ecuador og gir barn tilgang til både barnehageplass og skolegang, mens foreldrene er på arbeid. Senteret ligger i den historiske bydelen i Quito og er et trygt alternativ for de unge.Les mer

Skole på Galapagos

Skole på Galapagos

Jobb frivillig på Galapagosøyene (utenfor Ecuador) med å assistere de lokale lærerne med ulike fag som engelsk, matematikk, musikk, databruk, gym og kunst og håndverk.Les mer