Tilbakemeldinger arbeidende gjest og landbrukspraktikant

Atlantis i Gartneryrket

Stadig flere landbruksstudenter fra utenlandske universiteter søker seg til Norge for å få arbeidserfaring. Det nyter norske gartnerier godt av.Les mer