Frivillig arbeid med sosialt arbeid

Som frivillig med sosialt arbeid prosjekter kan du jobbe på byggeprosjekter, med eldre, helse eller med urbefolkning. Under kan du se alle de forskjellige prosjektene hvor du kan jobbe med sosialt arbeid.

Hageprosjekt i Argentina

Hageprosjekt i Argentina

Har du grønne fingre eller ønsker å få det? Dette prosjektet ligger i General Pacheco, en by nordøst for Buenos Aires. På samfunnssenteret har de en flott samfunnshage/parsellhage hvor unge fra vanskelige kår kan få en kickstart til å bedre sin egen fremtid og skape økonomisk sikkerhet for seg og sin familie.Les mer

Sykehus i Malawi

Sykehus i Malawi

Jobb frivillig eller ta praksis på sykehus i Malawi. Ved å jobbe på et lokalt sykehus får du mulighet til å oppleve og lære om et afrikansk helsesystem, samt jobbe med sykdommer som er vanlige i området sør for ekvator.Les mer

Sykehus på Zanzibar

Sykehus på Zanzibar

Ta praksis eller jobb frivillig med helse på det største sykehuset på Zanzibar, i Tanzania. Her kan du jobbe på alle de forskjellige avdelingene på sykehuset, som for eksempel legevakten, barneavdelingen eller kirurgisk avdeling.Les mer

Sportsprosjekt i Senegal

Sportsprosjekt i Senegal

Jobb frivillig som trener eller assistenttrener for barn og ungdom i Senegal. Er du glad i sport og har lyst til å lære bort fotball eller basketball, vil jobben som trener i Senegal passe perfekt for deg!Les mer

Helseprosjekt i Namibia

Helseprosjekt i Namibia

Jobb frivillig på helseprosjekt i Namibia, og bidra til at San-folket får den medisinske hjelpen de trenger. Du vil assistere den fast ansatte legen og sykepleieren med å drive klinikken, og yte elementær helsehjelp.Les mer

Sportsprosjekt i Swaziland

Sportsprosjekt i Swaziland

Jobb frivillig med å organisere sportsaktiviteter for vanskeligstilte barn ved de forskjellige dagsentrene, NCPene, i Swaziland. Barna på dagsentrene er mellom 2 og 6 år gamle, og setter veldig stor pris på den ukentlige aktivitetsdagen.Les mer

Byggeprosjekt i Swaziland

Byggeprosjekt i Swaziland

Her vil du jobbe på byggeprosjekter tilknyttet forskjellige dagsentere for barn i rurale områder av Swaziland. Som frivillig på byggeprosjektet vil du være involvert i arbeid rettet mot barna på dagsenterene og målet er å gjøre barnas omgivelser bedre og hyggeligere.Les mer

Gatebarnprosjekt på Filippinene

Gatebarnprosjekt på Filippinene

Arbeid på krise- og rehabiliteringssenter for utsatte gatebarn, og bidra til å inspirere barna til å endre livene sine i positiv retning. Senteret ønsker seg frivillige som kan bistå med leksehjelp og organisere aktiviteter.Les mer