Frivillig arbeid med sosialt arbeid

Som frivillig med sosialt arbeid prosjekter kan du jobbe på byggeprosjekter, med eldre, helse eller med urbefolkning. Under kan du se alle de forskjellige prosjektene hvor du kan jobbe med sosialt arbeid.

Jenteprosjekt i Kenya

Jenteprosjekt i Kenya

Som frivillig på jenteprosjekt i Kenya vil du jobbe for å gi funksjonshemmede jenter en lysere fremtid ved å hjelpe til med arbeidstrening. Her har du mulighet til å sette egne ideer til livs og være med å forme et meningsfylt prosjekt fra bunnen av.Les mer

Hageprosjekt i Argentina

Hageprosjekt i Argentina

Har du grønne fingre eller ønsker å få det? Dette prosjektet ligger i General Pacheco, en by nordøst for Buenos Aires. På samfunnssenteret har de en flott samfunnshage/parsellhage hvor unge fra vanskelige kår kan få en kickstart til å bedre sin egen fremtid og skape økonomisk sikkerhet for seg og sin familie.Les mer

Sportsprosjekt i Eswatini

Sportsprosjekt i Eswatini

Jobb frivillig med å organisere sportsaktiviteter for vanskeligstilte barn ved de forskjellige dagsentrene, NCPene, i Eswatini. Barna på dagsentrene er mellom 2 og 6 år gamle, og setter veldig stor pris på den ukentlige aktivitetsdagen.Les mer

Byggeprosjekt i Eswatini

Byggeprosjekt i Eswatini

Her vil du jobbe på byggeprosjekter tilknyttet forskjellige dagsentere for barn i rurale områder av Eswatini. Som frivillig på byggeprosjektet vil du være involvert i arbeid rettet mot barna på dagsenterene og målet er å gjøre barnas omgivelser bedre og hyggeligere.Les mer

Gatebarnprosjekt på Filippinene

Gatebarnprosjekt på Filippinene

Arbeid på krise- og rehabiliteringssenter for utsatte gatebarn, og bidra til å inspirere barna til å endre livene sine i positiv retning. Senteret ønsker seg frivillige som kan bistå med leksehjelp og organisere aktiviteter.Les mer

Ungdomssenter på Filippinene

Ungdomssenter på Filippinene

På Filippinene kan du arbeide på et statlig senter for unge gutter som har havnet på kant med loven og hjelpe dem å legge grunnlag for en bedre fremtid gjennom utdanning og tilrettelegging.Les mer

Sommerskole på Filippinene

Sommerskole på Filippinene

Dersom du har en lidenskap for dans eller sport og liker å jobbe med barn er dette prosjektet for deg. I april og mai er det sommerferie på Filippinene og i denne perioden trenger man bistand fra frivillige til å lage et godt fritidstilbud for barn som står uten et aktivitetstilbud på dagtid.Les mer

Søppeldeponiprosjekt på Filippinene

Søppeldeponiprosjekt på Filippinene

For mange av barna som lever på søppeldyngene i Tacloban er dette det eneste livet de kjenner. Her kan du bidra til at barna får en mer spennende og gøyal hverdag, og hjelpe dem til å få utdanning.Les mer

Eldresenter i India

Eldresenter i India

Vær frivillig på et eldresenter og bidra til å øke livskvaliteten og helsen til beboerne. Du vil først og fremst hjelpe til med å forbedre og opprettholde beboernes motoriske og mentale ferdigheter gjennom bevegelsestrening, spill, lek og sport.Les mer