Sosialt arbeid undervisning

Big John School

Big John School

Jobb frivillig på en stor lokal skole i Malawi, her får frivillige muligheten til å bidra i klasserommet og hjelpe til med undervisningen. Her får du jobbe med barn mellom 2 og 8 år, og du velger selv hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med.Les mer

Skole i Kenya

Skole i Kenya

Har du et brennende engasjement for barns utdanning? I så fall kan det å jobbe frivillig på skole i Kenya være midt i blinken for deg. Vi samarbeider med to skoler i Mombasa som tilbyr skolegang til svakerestilte barn.Les mer

Dagsenter i Guatemala

Dagsenter i Guatemala

Arbeid frivillig på Albergue del Hermano Pedro med å gi utsatte barn i landsbyen San Gaspar Vivar et trygt dagtilbud og tilgang til næringsrik mat.Les mer

Hageprosjekt i Argentina

Hageprosjekt i Argentina

Har du grønne fingre eller ønsker å få det? Dette prosjektet ligger i General Pacheco, en by nordøst for Buenos Aires. På samfunnssenteret har de en flott samfunnshage/parsellhage hvor unge fra vanskelige kår kan få en kickstart til å bedre sin egen fremtid og skape økonomisk sikkerhet for seg og sin familie.Les mer

Undervis i engelsk i Argentina

Undervis i engelsk i Argentina

Som frivillig på ettermiddagsskole vil du kunne undervise i engelsk, i en liten by rett utenfor Buenos Aires. Elevene kommer hit etter sin vanlige skole for å lære engelsk, og prosjektet passer dermed perfekt sammen med spanskundervisning. Nøyaktig hvilke oppgaver du får tildelt avhenger litt av hvor det trengs ekstra ressurser og hvilke kunnskaper du selv har.Les mer

Barne- og ungdomsskole i Malawi

Barne- og ungdomsskole i Malawi

Er du flink i sport, språk, matte eller naturfag? Kunne du tenke deg å lære bort det du kan? I så fall kan det å jobbe på barne- og ungdomsskole i Malawi være midt i blinken for deg. Prosjektet har som mål å tilby utdanning for de som ikke har råd eller mulighet til å gå på offentlig skole.Les mer

Natur og miljøvernprosjekt i Malaysia

Natur og miljøvernprosjekt i Malaysia

Bli kjent med lokalbefolkningen og bidra til å bevare den unike kulturen og naturen på de vakre Perhentian-øyene. Prosjektet passer for alle som liker sol, strand og ikke minst bading, men spesielt for de som er opptatt av et plastfritt hav og rene strender.Les mer

Dagsenter i Eswatini

Dagsenter i Eswatini

Som frivillig på dagsenter i Eswatini vil du jobbe ved et av de lokale dagsentrene for barn mellom 2 og 6 år. Du aktiviserer barna, og underviser barna blant annet i engelsk, forming, geografi og andre fag. Hensikten er blant annet å forberede dem til å begynne på skolen.Les mer

Skole og kvinneprosjekt i India

Skole og kvinneprosjekt i India

Utdanning er det beste man kan investere i for å bryte ut av fattigdomsspiralen. Som frivillig i India kan du jobbe med en kombinasjon av å jobbe på skole og kvinneprosjekt. Der vil du jobbe som hjelpelærer på offentlig skole på formiddagen og bidra på kvinneprosjekt på ettermiddagen. Under kan du lese mer om begge prosjektene.Les mer

Førskole i Namibia

Førskole i Namibia

Jobb frivillig på førskole for barn av San-folket. Du kan være med på å forbedre livene til San-folket i Namibia, og gi den kommende generasjonen en bedre fremtid gjennom utdanning, helsetjenester og levekår.Les mer