Sosialt arbeid med sport

Sportsprosjekt i Eswatini

Sportsprosjekt i Eswatini

Jobb frivillig med å organisere sportsaktiviteter for vanskeligstilte barn ved de forskjellige dagsentrene, NCPene, i Eswatini. Barna på dagsentrene er mellom 2 og 6 år gamle, og setter veldig stor pris på den ukentlige aktivitetsdagen.Les mer

Sommerskole på Filippinene

Sommerskole på Filippinene

Dersom du har en lidenskap for dans eller sport og liker å jobbe med barn er dette prosjektet for deg. I april og mai er det sommerferie på Filippinene og i denne perioden trenger man bistand fra frivillige til å lage et godt fritidstilbud for barn som står uten et aktivitetstilbud på dagtid.Les mer