Sosialt arbeid med jenter og kvinner

Jenteprosjekt i Kenya

Jenteprosjekt i Kenya

Som frivillig på jenteprosjekt i Kenya vil du jobbe for å gi funksjonshemmede jenter en lysere fremtid ved å hjelpe til med arbeidstrening. Her har du mulighet til å sette egne ideer til livs og være med å forme et meningsfylt prosjekt fra bunnen av.Les mer

Krisesenter for kvinner på Filippinene

Krisesenter for kvinner på Filippinene

På krisesenteret i Tacloban vil du arbeide med kvinner som har opplevd vold og misbruk, og være med på å utvikle og arrangere aktiviteter og workshops som kan gi kvinnene økt selvtillit og bedre muligheter til å klare seg i samfunnet etter oppholdet.Les mer

Kvinneprosjekt i India

Kvinneprosjekt i India

I India kan du bidra med å gi marginaliserte kvinner kunnskap om egne rettigheter, praktiske ferdigheter og tilgang på mikrokreditt.Les mer

Jentehjem i Sør-Afrika

Jentehjem i Sør-Afrika

På St. Georges jentehjem i Cape Town kan du være med å inspirere unge jenter, hjelpe til med lekser og motiverende lek. Jobb frivillig med unge jenter for å bidra til en trygg og stabil oppvekst.Les mer