Sosialt arbeid med jenter og kvinner

Dagsenter i Guatemala

Dagsenter i Guatemala

Arbeid frivillig på Asociaciòn Niños del Mundo med å gi utsatte barn i landsbyen San Juan del Obispo et trygt dagtilbud og tilgang til undervisning. Prosjektet er en kombinert barnehage og skole for utsatte barn rett utenfor Antigua.Les mer

Krisesenter for kvinner på Filippinene

Krisesenter for kvinner på Filippinene

På krisesenteret i Tacloban vil du arbeide med kvinner som har opplevd vold og misbruk, og være med på å utvikle og arrangere aktiviteter og workshops som kan gi kvinnene økt selvtillit og bedre muligheter til å klare seg i samfunnet etter oppholdet.Les mer

Kvinneprosjekt i India

Kvinneprosjekt i India

I India kan du bidra med å gi marginaliserte kvinner kunnskap om egne rettigheter, praktiske ferdigheter og tilgang på mikrokreditt.Les mer

Jentehjem i Sør-Afrika

Jentehjem i Sør-Afrika

På St. Georges jentehjem i Cape Town kan du være med å inspirere unge jenter, hjelpe til med lekser og motiverende lek. Jobb frivillig med unge jenter for å bidra til en trygg og stabil oppvekst.Les mer