Prosjekter på Zanzibar

Her kan du se en oversikt over prosjektene vi samarbeider med på Zanzibar i Tanzania.

Skole på Zanzibar

Skole på Zanzibar

Har du en lærerspire i magen og lyst til å erfare hvordan skolesystemet fungerer i et afrikansk land? I så fall kan det å jobbe frivillig på skole på Zanzibar være midt i blinken for deg. Her kan du bidra med å undervise i blant annet engelsk, matte og naturfag.Les mer

Montessori Skole og barnehjem

Montessori Skole og barnehjem

På Zanzibar samarbeider vi med Montessori skole og barnehjem. Montessori er en liten skole med et tilhørende barnehjem som tilbyr skolegang for barn i nærområdet. Frivillige bidrar på skolen som assistent og med å lage aktiviteter for de mindre barna.Les mer

Sykehus på Zanzibar

Sykehus på Zanzibar

Ta praksis eller jobb frivillig med helse på det største sykehuset på Zanzibar, i Tanzania. Du kan jobbe på alle de forskjellige avdelingene på sykehuset, som for eksempel legevakten, barneavdelingen eller kirurgisk avdeling.Les mer