Prosjekter på Filippinene

På Filippinene kan du jobbe frivillig som lærer, på barnehjem, med ungdom på kant med loven, med å arrangere sommerskole, med gatebarn, på krisesenter, med ernæring, på helseklinikk. For studenter under utdanning innen helse og sosialfag er det mulig å gjennomføre praksis på prosjektene.

Hjelpelærer på utkantskole på Filippinene

Hjelpelærer på utkantskole på Filippinene

Som frivillig vil du kunne undervise i engelsk, matte eller naturvitenskap for barn på Filippinene. Nøyaktig hvilke oppgaver du får tildelt avhenger litt av hvor det trengs ekstra ressurser og hvilke kunnskaper du selv har.Les mer

Omsorgssenter på Filippinene

Omsorgssenter på Filippinene

I Tacloban har du mulighet til å arbeide frivillig på et omsorgssenter. Her kan du bidra til å sette i gang ulike spennende aktiviteter for barna, som ofte ellers blir nedprioritert på grunn av lite tid og ressurser.Les mer

Gatebarnprosjekt på Filippinene

Gatebarnprosjekt på Filippinene

Arbeid på krise- og rehabiliteringssenter for utsatte gatebarn, og bidra til å inspirere barna til å endre livene sine i positiv retning. Senteret ønsker seg frivillige som kan bistå med leksehjelp og organisere aktiviteter.Les mer

Ungdomssenter på Filippinene

Ungdomssenter på Filippinene

På Filippinene kan du arbeide på et statlig senter for unge gutter som har havnet på kant med loven og hjelpe dem å legge grunnlag for en bedre fremtid gjennom utdanning og tilrettelegging.Les mer

Krisesenter for kvinner på Filippinene

Krisesenter for kvinner på Filippinene

På krisesenteret i Tacloban vil du arbeide med kvinner som har opplevd vold og misbruk, og være med på å utvikle og arrangere aktiviteter og workshops som kan gi kvinnene økt selvtillit og bedre muligheter til å klare seg i samfunnet etter oppholdet.Les mer

Helseklinikk på Filippinene

Helseklinikk på Filippinene

Er du under utdanning - eller har du bakgrunn som lege, sykepleier eller hjelpepleier? Nå kan du bidra med din kompetanse på en helseklinikk på Filippinene. Her kan også studenter gjennomføre praksis.Les mer

Sommerskole på Filippinene

Sommerskole på Filippinene

Dersom du har en lidenskap for dans eller sport og liker å jobbe med barn er dette prosjektet for deg. I april og mai er det sommerferie på Filippinene og i denne perioden trenger man bistand fra frivillige til å lage et godt fritidstilbud for barn som står uten et aktivitetstilbud på dagtid.Les mer

Søppeldeponiprosjekt på Filippinene

Søppeldeponiprosjekt på Filippinene

For mange av barna som lever på søppeldyngene i Tacloban er dette det eneste livet de kjenner. Her kan du bidra til at barna får en mer spennende og gøyal hverdag, og hjelpe dem til å få utdanning.Les mer

Spesialundervisning på Filippinene

Spesialundervisning på Filippinene

Dersom du har kjennskap til tegnspråk, eller har annen relevant bakgrunn, er dette prosjektet for deg. Du vil arbeide med spesialundervisning tilrettelagt for barn med nedsatt hørsel.Les mer