Prosjekter i Swaziland

Gruppereise med rundtur i Sørlige Afrika

Gruppereise med rundtur i Sørlige Afrika

Kombiner safari, snorkling og strandliv med å jobbe frivillig i Sørlige Afrika. På en reise gjennom Sør-Afrika, Swaziland og Mosambik vil du bidra på forskjellige prosjekter, få nye venner og oppleve kulturen i tre ulike land!Les mer

Sportsprosjekt i Swaziland

Sportsprosjekt i Swaziland

Jobb frivillig med å organisere sportsaktiviteter for vanskeligstilte barn ved de forskjellige dagsentrene, NCPene, i Swaziland. Barna på dagsentrene er mellom 2 og 6 år gamle, og setter veldig stor pris på den ukentlige aktivitetsdagen.Les mer

Dagsenter i Swaziland

Dagsenter i Swaziland

Som frivillig på dagsenter i Swaziland vil du jobbe ved et av de lokale dagsentrene for barn mellom 2 og 6 år. Du aktiviserer barna, og underviser barna blant annet i engelsk, forming, geografi og andre fag. Hensikten er blant annet å forberede dem til å begynne på skolen.Les mer

Byggeprosjekt i Swaziland

Byggeprosjekt i Swaziland

Her vil du jobbe på byggeprosjekter tilknyttet forskjellige dagsentere for barn i rurale områder av Swaziland. Som frivillig på byggeprosjektet vil du være involvert i arbeid rettet mot barna på dagsenterene og målet er å gjøre barnas omgivelser bedre og hyggeligere.Les mer