Prosjekter i India

I India kan du jobbe frivillig på skole, barnehjem, med eldre, kvinners rettigheter, helse eller natur og miljø. Atlantis har en rekke samarbeidsprosjekter som ønsker seg bistand fra frivillige. For deg som er under utdanning er det også mulig å ta praksis i India, og for deg som er ferdigutdannet har vi en rekke plasseringer hvor du kan arbeide med ditt fagfelt.

Skole i India

Skole i India

Utdanning er det beste man kan investere i for å bryte ut av fattigdomsspiralen. I India kan du arbeide som hjelpelærer på offentlige skoler med lite ressurser og få lærere.Les mer

Dagsenter i India

Dagsenter i India

Arbeid på dagsenter for utsatte barn i alderen 0-6 år. Her kan du bidra med ekstra oppmerksomhet og organisering av pedagogiske aktiviteter for barna, og bidra til at de får et næringsrikt måltid per dag.Les mer

Kvinneprosjekt i India

Kvinneprosjekt i India

I India kan du bidra med å gi marginaliserte kvinner kunnskap om egne rettigheter, praktiske ferdigheter og tilgang på mikrokreditt.Les mer

Eldresenter i India

Eldresenter i India

Vær frivillig på et eldresenter og bidra til å øke livskvaliteten og helsen til beboerne. Du vil først og fremst hjelpe til med å forbedre og opprettholde beboernes motoriske og mentale ferdigheter gjennom bevegelsestrening, spill, lek og sport.Les mer

Helseprosjekt i India

Helseprosjekt i India

For deg som er under utdanning kan vi arrangere praksisopphold i India. I India har vi et bredt nettverk, og mulighet for å arrangere praksisopphold for studenter innen en rekke ulike fag.Les mer