Praksisplass på skole

Atlantis samarbeider med mange skoler i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Du kan ta praksisplassen din på skole, og undervise eller være assistentlærer for en klasse.

Barneskole på Zanzibar

Barneskole på Zanzibar

Jobb frivillig på Kiembe Samaki som er en lokal barneskole på Zanzibar. Her får du som frivillig oppleve hvordan skolesystemet fungerer og hjelpe til med undervisning i engelsk, matte og naturfag.Les mer