Praksisplass på skole

Atlantis samarbeider med mange skoler i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Du kan ta praksisplassen din på skole, og undervise eller være assistentlærer for en klasse.

Skole på Zanzibar

Skole på Zanzibar

Har du en lærerspire i magen og lyst til å erfare hvordan skolesystemet fungerer i et afrikansk land? I så fall kan det å jobbe frivillig på skole på Zanzibar være midt i blinken for deg. Her kan du bidra med å undervise i blant annet engelsk, matte og naturfag.Les mer

Skole i Tanzania

Skole i Tanzania

Har du et brennende engasjement for barns utdanning? I så fall kan det å jobbe frivillig på skole i Tanzania være midt i blinken for deg. Her kan du bidra med å undervise i blant annet engelsk, naturfag og matte.Les mer