Praksisplass på barnehjem

Disse praksisplassene passer for deg som er i gang med utdanninger relatert til sosialt arbeid, eller er ferdig utdannet innen fagfelt som sosionom, barnevern eller psykiatri. De er også aktuelle for deg som tar etter- eller videreutdanning innen sosialfag. På barnehjem vil du arbeide med å aktivisere barn, vise omsorg og sette igang tiltak for å forbedre forhold for barn og ansatte. Les mer om de ulike prosjektene nedenfor.

Praksis på barnehjem i Uganda

Praksis på barnehjem i Uganda

Vi samarbeider med en lokal organisasjon som driver et barnehjem og en skole. Praksisstudenter er, sammen med flere lokalt ansatte, med på å gjøre hverdagen til foreldreløse barn bedre. Du hjelper de ansatte med daglige oppgaver som stell av barna, organisere aktiviteter og gi omsorg. Du vil også bistå med opplæring av ansatte og sette i gang behovstiltak.Les mer

Barnehjem på Filippinene

Barnehjem på Filippinene

I Tacloban har du mulighet til å arbeide frivillig på to forskjellige barnehjem. Her kan du bidra til å sette i gang ulike spennende aktiviteter for barna, som ofte ellers blir nedprioritert på grunn av lite tid og ressurser.Les mer

Barnehjem i India

Barnehjem i India

I India kan du arbeide med barn på barnehjem. De frivillige hjelper til med leksehjelp og undervisning, spesielt innenfor engelsk. Pedagogiske aktiviteter for barn er viktig for deres kognitive utvikling, og er med på å gjøre hverdagen deres mer variert.Les mer

Barnehjemmet Baphumelele i Sør-Afrika

Barnehjemmet Baphumelele i Sør-Afrika

I Cape Town samarbeider vi med et prosjekt som jobber for å gi foreldreløse barn et hjem. Du avlaster de ansatte med daglige oppgaver som å forberede måltider og organisere aktiviteter. Prosjektet passer for deg som er omsorgsfull og alltid har et smil på lur.Les mer

Barnehjemmet Fikelela i Sør-Afrika

Barnehjemmet Fikelela i Sør-Afrika

Barnehjemmet Fikelela ligger i et rolig område av Khayelitsha township ikke langt fra Cape Town. På barnehjemmet jobber frivillige med barn fra 0-8 år, og er med på å lage aktiviteter og leker. Prosjektet ble startet i 2001 som et tilleggsprogram til Fikelela AIDS Project.Les mer