Praksisplass på omsorgssenter

Disse praksisplassene passer for deg som er i gang med utdanninger relatert til sosialt arbeid, eller er ferdig utdannet innen fagfelt som sosionom, barnevern eller psykiatri. De er også aktuelle for deg som tar etter- eller videreutdanning innen sosialfag. På barnehjem vil du arbeide med å aktivisere barn, vise omsorg og sette igang tiltak for å forbedre forhold for barn og ansatte. Les mer om de ulike prosjektene nedenfor.

Masigcine i Sør-Afrika

Masigcine i Sør-Afrika

I utkanten av Cape Town ligger Masigcine som er et omsorgssenter for barn og ungdom. Her kan du hjelpe de lokalt ansatte med å organisere morsomme aktiviteter og gi oppmerksomhet til barn mellom 0 og 6 år. Prosjektet passer for deg som har et hjerte for små barn, og som liker å leke.Les mer

Omsorgssenter på Filippinene

Omsorgssenter på Filippinene

I Tacloban har du mulighet til å arbeide frivillig på et omsorgssenter. Her kan du bidra til å sette i gang ulike spennende aktiviteter for barna, som ofte ellers blir nedprioritert på grunn av lite tid og ressurser.Les mer

Baphumelele i Sør-Afrika

Baphumelele i Sør-Afrika

I Cape Town samarbeider vi med et omsorgssenter for barn og unge som jobber for å gi barn som er i en sårbar situasjon et trygt hjem. Som frivillig bidrar du ved å gjøre daglige oppgaver som å forberede måltider og organisere aktiviteter for barna. Prosjektet passer for deg som er omsorgsfull og alltid har et smil på lur.Les mer