Natur og miljø Ecuador

Naturreservat på Galapagos

Naturreservat på Galapagos

På de unike Galapagosøyene (utenfor Ecuador) kan du arbeide frivillig på et naturreservat. Her vil du bidra til å bevare de unike artene på øyene mens du lærer om Galapagos' sårbare økosystem.Les mer