Landbruksblogg

Landbruk og reiseliv – hånd i hanske

Landbruk og reiseliv – hånd i hanske

Landbruket kan tilby reiselivet mye spennende! Eier du en gårdseiendom hvor du ser potensiale i å utvikle reiselivsprodukter? Lokalmat, aktiviteter, overnatting eller andre ting? Trenger du et par hender i få arbeidet til å gå rundt, eller skulle du gjerne hatt en tyskspråklig person til å håndtere turistene? Få hjelp av en arbeidende gjest gjennom Atlantis utveksling!Les mer