Frivillig arbeid med barn og unge

Du kan jobbe frivillig med mennesker på mange ulike måter. Blant annet kan du arbeide på skole med undervisning, på dagsenter eller barnehjem. Under kan du se en oversikt over alle prosjektene hvor du kan jobbe med barn og unge.

Dagsenter i Guatemala

Dagsenter i Guatemala

Arbeid frivillig på Asociaciòn Niños del Mundo med å gi utsatte barn i landsbyen San Juan del Obispo et trygt dagtilbud og tilgang til undervisning. Prosjektet er en kombinert barnehage og skole for utsatte barn rett utenfor Antigua.Les mer

Barnehjem i Tanzania

Barnehjem i Tanzania

Jobb frivillig på barnehjem i Arusha, og bidra på et meningsfylt prosjekt ved å gi omsorg til barna som bor der. Vær med på å organisere aktiviteter, leke og delta i det praktiske daglige arbeidet sammen med lokalt ansatte.Les mer

Skole i Tanzania

Skole i Tanzania

Jobb frivillig på skole i Tanzania. Her vil du ha muligheten til å bidra med å undervise i engelsk, matte, naturfag og geografi. Atlantis samarbeider med to offentlige og en privat barneskole.Les mer

Jentehjem i Tanzania

Jentehjem i Tanzania

Jobb frivillig på jentehjem i Arusha, med jenter som tidligere har bodd på gata. På senteret får jentene en tett oppfølging og hjelp til å fullføre utdannelsen.Les mer

Sportsprosjekt i Tanzania

Sportsprosjekt i Tanzania

Jobb frivillig på sportsprosjekt i Arusha. Her kan du være med på å inspirere og trene unge gutter og jenter. Prosjektet har som mål å aktivisere barna, samt lære dem grunnleggende livsferdigheter.Les mer

Undervisning i Senegal

Undervisning i Senegal

Jobb frivillig med undervisning i Senegal. Du vil jobbe med barn fra 3-19 år, men du velger selv hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med. Du kan også velge selv om du ønsker å jobbe som assistentlærer eller undervise din egen klasse.Les mer

Barnehjem i Uganda

Barnehjem i Uganda

Vi samarbeider med en lokal organisasjon i Uganda som driver et lite barnehjem i byen Jinja. Her jobber du med barn i alderen 0 til 7 år, hvor du bidrar til den daglige driften og aktivisering av barna. Hverdagen består av lek, læring og tilpassede aktiviteter for at barna skal utvikle sine motoriske ferdigheter.Les mer

Dagsenter i Swaziland

Dagsenter i Swaziland

Som frivillig på dagsenter i Swaziland vil du jobbe ved et av de lokale dagsentrene for barn mellom 2 og 6 år. Du aktiviserer barna, og underviser barna blant annet i engelsk, forming, geografi og andre fag. Hensikten er blant annet å forberede dem til å begynne på skolen.Les mer

Skole i India

Skole i India

Utdanning er det beste man kan investere i for å bryte ut av fattigdomsspiralen. I India kan du arbeide som hjelpelærer på offentlige skoler med lite ressurser og få lærere.Les mer

Førskole i Namibia

Førskole i Namibia

Jobb frivillig på førskole for barn av San-folket. Du kan være med på å forbedre livene til San-folket i Namibia, og gi den kommende generasjonen en bedre fremtid gjennom utdanning, helsetjenester og levekår.Les mer