Frivillig arbeid med barn og unge

Du kan jobbe frivillig med mennesker på mange ulike måter. Blant annet kan du arbeide på skole med undervisning, på dagsenter eller barnehjem. Under kan du se en oversikt over alle prosjektene hvor du kan jobbe med barn og unge.

Skole i Tanzania

Skole i Tanzania

Har du et brennende engasjement for barns utdanning? I så fall kan det å jobbe frivillig på skole i Tanzania være midt i blinken for deg. Her kan du bidra med å undervise i blant annet engelsk, naturfag og matte.Les mer

Fotballprosjekt i Tanzania

Fotballprosjekt i Tanzania

Har du lyst til å bruke din interesse for fotball til noe positivt for vanskeligstilte barn? Jobb frivillig på fotballprosjekt i Arusha. Her kan du være med på å inspirere unge gutter og jenter som trenger ekstra motivasjon for å fullføre sin skolegang.Les mer

Dagsenter i Eswatini

Dagsenter i Eswatini

Som frivillig på dagsenter i Eswatini vil du jobbe ved et av de lokale dagsentrene for barn mellom 2 og 6 år. Du aktiviserer barna, og underviser barna blant annet i engelsk, forming, geografi og andre fag. Hensikten er blant annet å forberede dem til å begynne på skolen.Les mer

Skole og kvinneprosjekt i India

Skole og kvinneprosjekt i India

Utdanning er det beste man kan investere i for å bryte ut av fattigdomsspiralen. Som frivillig i India kan du jobbe med en kombinasjon av å jobbe på skole og kvinneprosjekt. Der vil du jobbe som hjelpelærer på offentlig skole på formiddagen og bidra på kvinneprosjekt på ettermiddagen. Under kan du lese mer om begge prosjektene.Les mer

Førskole i Namibia

Førskole i Namibia

Jobb frivillig på førskole for barn av San-folket. Du kan være med på å forbedre livene til San-folket i Namibia, og gi den kommende generasjonen en bedre fremtid gjennom utdanning, helsetjenester og levekår.Les mer

Hjelpelærer på utkantskole på Filippinene

Hjelpelærer på utkantskole på Filippinene

Som frivillig vil du kunne undervise i engelsk, matte eller naturvitenskap for barn på Filippinene. Nøyaktig hvilke oppgaver du får tildelt avhenger litt av hvor det trengs ekstra ressurser og hvilke kunnskaper du selv har.Les mer

Omsorgssenter på Filippinene

Omsorgssenter på Filippinene

I Tacloban har du mulighet til å arbeide frivillig på et omsorgssenter. Her kan du bidra til å sette i gang ulike spennende aktiviteter for barna, som ofte ellers blir nedprioritert på grunn av lite tid og ressurser.Les mer

Gatebarnprosjekt på Filippinene

Gatebarnprosjekt på Filippinene

Arbeid på krise- og rehabiliteringssenter for utsatte gatebarn, og bidra til å inspirere barna til å endre livene sine i positiv retning. Senteret ønsker seg frivillige som kan bistå med leksehjelp og organisere aktiviteter.Les mer

Ungdomssenter på Filippinene

Ungdomssenter på Filippinene

På Filippinene kan du arbeide på et statlig senter for unge gutter som har havnet på kant med loven og hjelpe dem å legge grunnlag for en bedre fremtid gjennom utdanning og tilrettelegging.Les mer

Krisesenter for kvinner på Filippinene

Krisesenter for kvinner på Filippinene

På krisesenteret i Tacloban vil du arbeide med kvinner som har opplevd vold og misbruk, og være med på å utvikle og arrangere aktiviteter og workshops som kan gi kvinnene økt selvtillit og bedre muligheter til å klare seg i samfunnet etter oppholdet.Les mer