Au pairer som ønsker å bytte vertsfamilie

Atlantis plasserer au pairer i nye vertsfamilier etter å ha gjort en helhetsvurdering av oppsigelsessituasjonen. Alle au pairer fra land utenfor EU må søke om ny oppholdstillatelse ved bytte av familie. Dette koster 3200 kroner, og det er vertsfamiliene som er ansvarlige for denne utgiften.