Au pairer som ønsker å bytte vertsfamilie

I oversikten under finner dere til enhver tid oppdatert oversikt over au pairer som ønsker å bytte vertsfamilie. Atlantis plasserer kun au pairer i nye vertsfamilier etter å ha gjort en grundig helhetsvurdering av oppsigelsesituasjonen.