Arbeid med barn i Guatemala

Jobb frivillig med barn på barnehjem, i barnehage og på dagsenter og gjør en innsats for noen som trenger det.

Dagsenter i Guatemala

Dagsenter i Guatemala

Arbeid frivillig på Asociaciòn Niños del Mundo med å gi utsatte barn i landsbyen San Juan del Obispo et trygt dagtilbud og tilgang til undervisning. Prosjektet er en kombinert barnehage og skole for utsatte barn rett utenfor Antigua.Les mer

Skolen Escuela Esperanza i Guatemala

Skolen Escuela Esperanza i Guatemala

Jobb frivillig på Escuela Esperanza, håpets skole, med å skape en bedre fremtid for skolebarn fra slummen. Her kan du bidra både med undervisning, matlaging og ved å arrangere ulike aktiviteter for barna.Les mer

Skolen Jardín de Amor i Guatemala

Skolen Jardín de Amor i Guatemala

Undervis og jobb som hjelpelærer i landsbyen Sacatepéquez, utenfor Antigua, på et undervisningsprosjekt for barn av fattige familier. Barna her får utdanning, måltider, medisinsk hjelp og prosjektet involverer og følger også opp barnas familier.Les mer

Fritidssenter i Guatemala

Fritidssenter i Guatemala

Jobb på det fargerike undervisnings- og fritidssenteret "Los Patojos" i Antigua. Hit kommer barn i alderen 8 - 18 år for å lære om kunst og kultur. Dette er et fantastisk sted drevet av unge og idealistiske mennesker.Les mer

Barnehage i Guatemala

Barnehage i Guatemala

I barnehagen Guardería Infantil i Antigua kan du arbeide med å gi barn fra utsatte familier oppmerksomhet, omsorg og et godt dagtilbud mens foreldrene er på arbeid.Les mer

Ernæringssenter i Guatemala

Ernæringssenter i Guatemala

Ved ernæringssenteret Casa Jackson kan du som frivillig bistå i arbeidet med feil- og underernærte barn. Senteret tar vare på barn som trenger akutt hjelp, og jobber med både identifisering av årsaker til feilernæring og forebygging. For studenter innen helsefag og ernæring er det mulig å ta praksis ved senteret.Les mer

Dagsenter i Guatemala

Dagsenter i Guatemala

På dette senteret bor det 70 barn med nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne. Senteret har stort behov for hjelp fra studenter eller ferdig utdannede fysioterapeuter, eller frivillige med erfaring fra andre terapiformer. Studenter vil kunne ta praksis her.Les mer

Omsorgshjemmet Familias de Esperanza

Her kan hjelpe fattige barnefamilier å få en bedre hverdag. Du kan bidra med sosialt arbeid, for eksempel å undervise i engelsk, organisere aktiviteter eller drive vedlikeholdsarbeid.Les mer