Arbeid med barn i Ecuador

Urbefolkningsbarn i Ecuador

Urbefolkningsbarn i Ecuador

Dette prosjektet fokuserer på urbefolkningen i Ecuador og gir barn tilgang til både barnehageplass og skolegang, mens foreldrene er på arbeid. Senteret ligger i den historiske bydelen i Quito og er et trygt alternativ for de unge.Les mer

SOS-barnebyer i Quito

SOS-barnebyer i Quito

Ved El Tejar i Quito kan du jobbe i en barnehage drevet av SOS-barnebyer. I Quito har SOS-barnebyer 7 ulike barnehager. Barna som går her har foreldre som jobber, og stedet bidrar til at barna ikke blir forlatt alene hjemme på dagtid. Sentrene retter oppmerksomhet og fokus mot barnet, familien og kvinnene.Les mer