Julie Hart

Daglig leder. Kontakt: julie@atlantis.no eller telefon: 22 47 71 70 (sentralbord) / 94190483 (direkte)

Julie har vært i Atlantis Utveksling siden 2003, og har jobbet som daglig leder siden 2012. Hun har selv vært utvekslingselev i Thailand på videregående, jobbet som engelsklærer i Brasil, og fartet mye rundt i verden. Julie har bakgrunn fra Blindern, der hun blant annet studerte sosialantropologi og psykologi.