Barnehjem i India

Barnehjem i India

I India kan du arbeide med barn på barnehjem. De frivillige hjelper til med leksehjelp og undervisning, spesielt innenfor engelsk. Pedagogiske aktiviteter for barn er viktig for deres kognitive utvikling, og er med på å gjøre hverdagen deres mer variert.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 2 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo hos vertsfamilie eller hostell

Frivillig arbeid IndiaBarnehjemmene i India drives enten av indiske myndigheter eller av veldedige organisasjoner. Barna blir henvist til barnehjem av sosiale myndigheter, da foreldre eller øvrig slekt ikke har evne eller mulighet til å ta vare på dem. De er jevnt over svært underfinansiert, og mangler ofte mange nok ansatte og utstyr for å aktivisere og følge opp barna tilstrekkelig. Som frivillig på barnehjem er du med på å gi barna ekstra oppfølging som de ellers ikke hadde fått, og bidra til å gjennomføre pedagogiske aktiviteter og gi leksehjelp.

Barna som bor på barnehjemmet er ikke bortskjemte med oppmerksomhet fra voksenpersoner, og en viktig del av frivilliges arbeid er å arrangere og sette i gang aktiviteter for dem. Man vil også hjelpe til med de mange praktiske oppgavene på barnehjemmet.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Som frivillig hjelper man de lokalt ansatte i den daglige driften av barnehjemmet, så her vil det kunne være mange ulike arbeidsoppgaver, alt etter lokale behov.Det er viktig å forsøke å aktivisere barna og forberede de på senere skolegang, samt bistå de som allerede har startet på skolen gjennom undervisning og pedagogisk lek.

 • Frivillig arbeid IndiaOrganisere utflukter eller bursdagsfeiringer for barna
 • Organisere helsekontroller
 • Lek, sang, formingsaktiviteter
 • Leksehjelp
 • Matlaging og mating av barna
 • Engelskundervisning
 • Dataundervisning

Det stilles ikke krav til erfaring med arbeid med barn, men det er viktig med fleksibilitet, tålmodighet og ønske om å arbeide med barn. Du kan arbeide fra 4 uker og oppover på dette prosjektet, og du må være minst 18 år. Prosjektet finnes i Jaipur.


Tidligere frivillige forteller fra barnehjem i India

Veronika arbeidet 2 måneder på barnehjem

Lena arbeidet 5 uker på barnehjem

 

Mer informasjon om prosjektet i India

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.