Barnehjem i Ghana

Som frivillig på barnehjem vil du være med å leke og lage aktiviteter for barna, samt hjelpe til med praktiske gjøremål som trengs på prosjektet.

  • Fra 16 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Fleksibel oppstart
  • Bo hos vertsfamilie eller på prosjekt

Ghana er et sjarmerende og spennende land, men det sliter også med utbredt fattigdom.  Mange familier lever under fattigdomsgrensen og har ikke mulighet til å ta vare på barna sine. Derfor finnes det mange barnehjem i Ghana. Noen barn er på barnehjem fordi foreldrene deres ikke har mulighet til å ta vare på dem, mens andre er foreldreløse. På barnehjemmet får barna mulighet til å vokse opp innen trygge rammer og få en utdanning. Det jobber lokalt ansatte på alle barnehjemmene, men de har ofte begrensede ressurser og mangel på personale.

De frivillige bidrar på barnehjemmene gjennom å gi barna ekstra oppmerksomhet, vise omsorg og arrangere aktiviteter. På dagen går de fleste barna på skolen, og da vil de frivillige undervise på førskolen eller barneskolen som barnehjemmet er tilknyttet.

Oppgaver på barnehjemmet

  • Hjelpe barna med morgenrutinen
  • Følge noen av barna til den lokale skolen
  • Hjelpe til med matlaging og servere mat til barna
  • Hjelpe til med å vaske tøy
  • Lære barna grunnleggende engelsk og matematikk
  • Arrangere leker og aktiviteter

Frivillige kan ønske seg til et spesifikt barnehjem, men vi plasserer basert på tilgjengelighet og behov. 

Hope for Orphans

Frivillig arbeid i Ghana- hope for orphans barnehjem

Hope for Orphans ligger i den rurale landsbyen Gomoa Tarkwa. Barnehjemmet ble startet i 2010 av John og Madame Charity fordi de så et stort behov i den lokal landsbyen. Etter fire år har barnehjemmet fire ansatte og 44 barn. Barna er i alderen 2-17, men de fleste barna er under 6 år. Barnehjemmet har få ressurser og behovet for frivillige er stort.
Frivillige bor på barnehjemmet.

Tina’s Care

 Frivillig arbeid Ghana - Tina's care

Tina’s care ligger i landsbyen Gomoa Ayensuadze som ligger nær Agona Swedru. Barnehjemmet ble etablert av Tina Duah og en tidligere svensk frivillig i 2013. Opprinnelig var hjemmet drevet av en eldre enke som passet barn av psykisk syke mødre, men ble i 2013 overtatt av Tina Duah med støtte fra frivillige. I 2014 bygget de et permanent bygg hvor de nå holder til. På barnehjemmet bor det 30 barn i alderen 3 til 10 år. De fleste barna på barnehjemmet er der på grunn av syke mødre. Alle barna går på skole eller førskole på hverdagene så frivillige underviser på skolen på dagtid. De kan selv velge om de ønsker å undervise på førskolen eller barneskolen.

Frivillige bor på barnehjemmet.

Mer informasjon om prosjektet i Ghana

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Line på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.