Skole i Ghana

Frivillige underviser på førskole, barneskole eller ungdomsskole. De vanligste fagene å undervise i er engelsk, matte og sport, men for frivillige med spesielle interesser og kvalifikasjoner er mulighetene åpne.

  • Fra 16 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Fleksibel oppstart
  • Bo hos vertsfamilie

Skoler i Ghana er i prinsippet gratis. Elevene betaler ikke skolepenger på de offentlige skolene, men må selv betale for uniform og skrivemateriell. Selv om skolene er gratis er det mange barn som ikke går på skole eller bare deltar delvis i undervisningen. Dette er som regel på grunn av vanskelige kår hjemme. Hvis de ikke har nok mat eller skolemateriell vil ofte barna bli hjemme i stedet for å dra på skolen. Noen ganger må også barna være hjemme og hjelpe foreldrene. Som frivillig på skole i Ghana vil du møte mange utfordringer. De fleste skolene er veldig fattige, med store klasser og lite utstyr. På mange av landsbyskolene er lærerne dårlig kvalifisert, og behovet for frivillige er stort. Hensikten med å sende frivillige til skolene er at barna skal få ekstra oppmerksomhet, og mulighet til undervisning i mindre grupper. Mye av undervisningen baserer seg på repetisjon, og det legges ikke vekt på at elevene skal forstå sammenhengen i det de lærer. Ved å være frivillig på skole i Ghana bidrar du til å avlaste store klasser og forbedre matte og engelskkunnskapene til barna.

Atlantis samarbeider med forskjellige skoler i Ghana, både offentlige og private. De frivillige underviser klasser med en lokal lærer, hovedsaklig i engelsk og matte. Skolene har ofte hatt frivillige tidligere og er vant til å integrere dem. Den første uken observerer gjerne de frivillige klassen og undervisningen, og får en omvisning av skolen. De frivillige hjelper også til med å arrangere aktiviteter etter skolen.

Skolene har ferie:

21 desember til 14 januar
12 april til 6 mai
26 juli til 9 september

Frivillige kan også undervise på ungdomsskolen. Vi anbefaler dette for utdannede lærere eller studenter med kompetanse innen det faget de skal undervise i.

Mer informasjon om prosjektet i Ghana

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.