Skole i Ghana

Frivillige underviser på førskole, barneskole eller ungdomsskole. De vanligste fagene å undervise i er engelsk, matte og sport, men for frivillige med spesielle interesser og kvalifikasjoner er mulighetene åpne.

  • Fra 16 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Fleksibel oppstart
  • Bo hos vertsfamilie

Skoler i Ghana er i prinsippet gratis. Elevene betaler ikke skolepenger på de offentlige skolene, men må selv betale for uniform og skrivemateriell. Selv om skolene er gratis er det mange barn som ikke går på skole eller bare deltar delvis i undervisningen. Dette er som regel på grunn av vanskelige kår hjemme. Hvis de ikke har nok mat eller skolemateriell vil ofte barna bli hjemme i stedet for å dra på skolen. Noen ganger må også barna være hjemme og hjelpe foreldrene. Som lærer på skole i Ghana vil du møte mange utfordringer. De fleste skolene er veldig fattige, med store klasser og lite utstyr. På mange av landsbyskolene er lærerne dårlig kvalifisert, og behovet for frivillige er stort. Hensikten med å sende frivillige til skolene er at barna skal få ekstra oppmerksomhet, og mulighet til undervisning i mindre grupper. Mye av undervisningen baserer seg på repetisjon, og det legges ikke vekt på at elevene skal forstå sammenhengen i det de lærer. Ved å være frivillig på skole i Ghana bidrar du til å avlaste store klasser og forbedre matte og engelskkunnskapene til barna.

Atlantis samarbeider med forskjellige skoler i Ghana, både offentlige og private. Under kan du lese litt om de forskjellige skolene. Du kan ønske deg til en skole, men vi plasserer hvor det er behov og ofte hvor det er andre frivillige.

Prosjektet er åpent for de som er 16 år og eldre.

Salvation Army Primary School

Frivillig arbeid i Ghana - Skole

Skolen i det rurale området Akruso har 420 elever og 12 lærere. Frelsesarmeen startet opp skolen i 1965, men ble senere gjort om til en offentlig skole. Nå blir skolen drevet av staten og donasjoner fra Frelsesarmeen. Skolen har mange elever og klassene er store. En av de største utfordringene er mangel på lærere. For mange er det vanskelig å få tiden til å strekke til og få mulighet til å sjekke lekser eller rette prøver. Dette gjør oppfølgingen av elever og undervisningen vanskelig.

De frivillige underviser klasser med en lokal lærer, hovedsaklig i engelsk og matte. Skolen har tidligere hatt mange frivillige og er vant til å integrere dem. Den første uken observerer frivillige klassen og undervisningen, og får en omvisning av skolen. De frivillige hjelper også til med å arrangere aktiviteter etter skolen.

Christ Care Primary School

Frivillig arbeid Ghana - skole
Christ Care School ligger i det rurale området Darmang. Skolen ble etablert for å tilfredsstille behovene til barna i Darmang området. Direktøren innså at mange barn i og rundt Darmang ikke har tilgang til utdanning. Nå går det ca. 365 barn på skolen som består av en førskole og en barneskole. Barna er mellom 6-13 år. Frivillige underviser hovedsakelig i matte og engelsk og kan selv velge hvilket trinn de ønsker å undervise. Skolen er en offentlig skole og bærer preg av å ha få ressurser og lærere. Frivillige underviser alene, men har mulighet til å være lærerassistent hvis ønskelig.

Local Authority Primary School

Frivillig arbeid Ghana - skole

I landsbyen Akroso i den østlige regionen av Ghana ligger den offentlige skolen Local Authority Primary School. Folk i byen er stort sett bønder og området har et ruralt preg. Skolen ligger i utkanten av landsbyen. Skolen ble grunnlagt av kommunen på 1940-tallet, men blir nå drevet av myndighetene. Det går 214 elever på skolen, i alderen 6-14. Skolen har 7 ansatte. Skolen har hatt mange frivillige opp gjennom tidene og har et stort behov for undervisningshjelp. Frivillige underviser i matte, naturfag og engelsk, og kan selv velge hvilket klassetrinn de underviser.

Frivillige kan også undervise på ungdomsskolen. Vi anbefaler dette for utdannede lærere eller studenter med kompetanse innen det faget de skal undervise i.

Mer informasjon om prosjektet i Ghana

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.