Sykehus eller klinikk i Ghana

Jobb frivillig på klinikk eller på HIV/AIDS-prosjekt. Dette programmet er ideelt for de som skal ønsker å ta praksis i utlandet.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Fleksibel oppstart
  • Bo hos vertsfamilie

Salvation Army Clinic

SACR er et helsesenter i Duakwa, og er det er det største i området. Klinikken har spesialavdelinger som gjør at folk reiser langveis fra for å komme til klinikken.  I begynnelsen var det bare en barselavdeling, men klinikken har vokst og jobber nå for å bli en poliklinikk. Det er flere avdelinger på klinikken som de frivillige kan jobbe på. Hovedsakelig jobber frivillige på rehabiliteringsavdelingen med barn og fysioterapi. Klinikken har også en outreach team som de frivillige kan være med. Dette innebærer å dra ut i landsbyene og følge opp pasienter, ofte barn som har vært innom ortopedisk avdeling. Prosjektet anbefales frivillige som har helsebakgrunn, og utdanning og erfaring innen medisin og sykepleie. Arbeidet du skal utføre tilpasses bakgrunnen din, og du vil utføre varierte oppgaver. For å delta på prosjektet må du kunne jobbe frivillig i minst 4 uker.

For praksisstudenter kommer en ekstrakostnad for veiledning.

HIV/AIDS-prosjekt

HIV/AIDS er et problem i Ghana som mange andre steder i Afrika. Fremdeles er denne sykdommen forbundet med tabu, og for frivillige som ønsker å jobbe med denne problematikken, vil oppgavene være å skape åpenhet om problemet. En stor del av arbeidet vil være å informere ghanesere, spesielt på landsbygda, samt ungdommer om sykdommen, ofte i form av hjemmebesøk og skolebesøk. Du vil også kunne være med på å utforme og publisere materiale som kan bevisstgjøre og opplyse mennesker om HIV/AIDS. Det er også mulig å jobbe direkte med HIV/AIDS-syke, og arbeidet blir da klinikkbasert. Andre oppgaver kan være matutdeling og innsamling av mat og penger. Prosjektet er anbefalt til mennesker som snakker og skriver godt engelsk.

Mer informasjon om prosjektet i Ghana

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.