Sykehus eller klinikk i Ghana

Jobb frivillig på klinikk eller på Swedru sykehus. Dette programmet er ideelt for de som skal ønsker å ta praksis i utlandet.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Fleksibel oppstart
  • Bo hos vertsfamilie

Salvation Army Clinic

SACR er et helsesenter i Duakwa, og er det er det største i området. Klinikken har spesialavdelinger som gjør at folk reiser langveis fra for å komme til klinikken.  I begynnelsen var det bare en barselavdeling, men klinikken har vokst og jobber nå for å bli en poliklinikk. Det er flere avdelinger på klinikken som de frivillige kan jobbe på. Hovedsakelig jobber frivillige på rehabiliteringsavdelingen med barn og fysioterapi. Klinikken har også en outreach team som de frivillige kan være med. Dette innebærer å dra ut i landsbyene og følge opp pasienter, ofte barn som har vært innom ortopedisk avdeling. Prosjektet anbefales frivillige som har helsebakgrunn, og utdanning og erfaring innen medisin og sykepleie. Arbeidet du skal utføre tilpasses bakgrunnen din, og du vil utføre varierte oppgaver. For å delta på prosjektet må du kunne jobbe frivillig i minst 4 uker.

For praksisstudenter kommer en ekstrakostnad for veiledning.

Swedru Hospital

Swedru distrikstsykehus er et stort offentlig sykehus med flere avdelinger hvor du kan ta praksis eller være frivillig. Sykehuset behandler pasienter fra hele Agona Swedru og landsbyene i området. Det er ca. 200 pasienter som besøker sykehuset hver dag, så det er mye å gjøre for studenter og frivillige. Sykehuset består av blant annet kvinnelig og mannlig avdeling, barselavdeling og kirurgi, samt tannlege.

For praksisstudenter kommer en ekstrakostnad for veiledning.

Mer informasjon om prosjektet i Ghana

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.