Jennie Helene Sandstad

Programrådgiver for programmene Au pair i Norge og Frivillig arbeid i Latin-Amerika. E-post: aupair@atlantis.no eller frivillig@atlantis.no Telefon: 22 47 71 70 (hovednummer) eller 94 19 05 38 (direkte).

Jennie har en mastergrad i Peace, Development, Security and International Conflict Transformation fra Universitetet i Innsbruck. Hun har tatt sin utdanning i Bergen, Stockholm, India, Indonesia, Argentina og Østerrike. Jennie har mye organisasjonserfaring, blant annet fra Norges Fredsråd, Natur og Ungdom og Røde Kors, og hun har jobbet i UNESCO, Paris, gjennom Utenriksdepartementet.