Inger Line arbeidet med miljø på Galapagos

Jatun Sacha er en veletablert og respektert privat organisajon med hovedbase i Ecuador, som arbeider tett med nasjonale miljøorganisasjoner.

Jeg deltok som frivillig arbeider ved den lokale enheten på San Cristobal – en av øyene på Galapagos. Arbeidet bestod i ivareta det skjøre, unike dyre og plantelivet som finnes på øya gjennom natur ressurs forvaring som sanking av frø, kartlegging av faun og flora, rydding av mark for nyetablering og bevaring av endemiske planter og dyr, drivhusarbeide samt gi assiserende hjelp til lokale bønder med hensikt om økt fokus og forbedrede kunnskaper om de utryddningstruede ressursene som finnes på øynene.

Jeg var der i 10 dager og fikk nye arbeidsoppgaver hver dag. Sammen med andre frivillige i alle aldre og nasjonaliteter bidro vi alle på hver vår måte. Små bidrag ble til sammen en svær affære! Det var stilig å se hvor effektivt 40 personer kunne arbeide sammen, hvordan dette motiverte og hvor raskt man så resultater av arbeidet.

Det autentiske livet på paradisøya

På Jatun Sacha bodde man tett på hverandre, og man kom fort i kontakt. Enten det var på arbeidsfeltet, over middagsbordet eller rundt kveldsbålet under åpen himmel og måneskinn. Jeg sitter igjen med en oppriktig lykkefølelse nå som jeg er kommet hjem – jeg har fått oppleve det autentiske livet på paradisøya, jeg har fått bidra med litt økonomisk bistand og arbeidskraft til et prosjekt jeg har stor tro på – og – jeg har møtt mennesker jeg aldri vil glemme.

Bildene er tatt i mai, 2013 der vi er på vei for å rydde mark for en lokal bonde samt bedre omgivelsene for skilpaddene på et natur reservat i nærheten. Høy machette føring og skikkelig kroppsarbeide dette her!

På fritiden er det anledning til å rusle rundt i den vakre, tette jungelen som står i fare med å ødelegges, sanke deilig frukt og lytte til alle lydene som kommer fra fugler og innsekter.

Gjengen fra Danmark, USA, Tyskland, Canada og Norge sammen med jungelsjefen Cesar klare til å fjerne den introduserte Moraplanten med hard hånd! Mark ryddes for å gi plass til de utrydningstruede plantene. Godt å være flere om jobben – her er trær og planter svæære!

Jeg takker Atlantis for opplevelsen.