Hvem er Atlantis Utveksling?

Stiftelsen Atlantis Utveksling ble opprettet av LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) i 1987, og eksisterte fra slutten av 60-tallet som en del av LNU. Vi har spesialisert oss på utvekslingsprogrammer for ungdom og voksne. Vårt formål er å fremme respekt og forståelse for andre mennesker gjennom kulturutveksling.

Respekt og toleranse for andre mennesker og kulturer oppnås gjennom kunnskap og innsikt, noe som igjen avhenger av at mennesker fra ulike kulturer møtes og samhandler. Frivillig arbeid og kulturutveksling er en effektiv metode for å oppleve og erfare andre kulturer enn sin egen, og Atlantis mener at slike møter bidrar til økt respekt, toleranse og forståelse av likeverd.

Atlantis Utveksling både sender norske frivillige og au pairer til utlandet, og tar i mot utenlandske ungdommer som ønsker et kulturutvekslingsopphold hos norske vertsfamilier. Vi samarbeider med lokale organisasjoner i verts- og sendeland som kjenner sine egne forhold best. Gjennom ulike prosjektsamarbeid ønsker vi å vise at livssituasjon, bakgrunn eller helsetilstand er uvesentlig for menneskets rett til respekt. Vi mener at frivillig arbeid er idealisme i praksis. Våre deltageres innsats bidrar til positive møter og skaper gode opplevelser utover landegrenser.

Hos Atlantis Utveksling jobber vi for at alle våre programmer er trygge for alle involverte parter, og av høy kvalitet. Vi forbereder og følger opp både deltagere, verter og samarbeidspartnere. Flere av Atlantis’ utvekslingsprogrammer har eksistert i mer enn 40 år, og hvert år deltar flere hundre mennesker på våre programmer. I løpet av alle disse årene har våre frivillige bidratt med tusenvis av arbeidstimer, masse engasjement og omsorg, og på tvers av landegrenser har det oppstått varige vennskap.

Som stiftelse tar ikke Atlantis ut overskudd av vår drift. Vi arbeider ut fra en målsetning om at flest mulig skal få anledning til å reise på kulturutveksling, og at en så stor del som mulig av programavgiften skal komme samarbeidsprosjektene og lokale partnere til gode.

Ta kontakt for å få mer informasjon