House of Joy Barnehjem i Malawi

Jobb frivillig i Malawi på barnehjemmet House of Joy. Prosjektet fokuserer på midlertidig omsorg og oppfølging av barn i alderen 0-5 år, der målet er å plassere barna tilbake til sine biologiske familier.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

*Fotoforbud på prosjektet gjør at vi ikke har bilder av barna.

Malawi er preget av høye dødsrater hos barn, som er spesielt utsatte for fattigdom og sykdom. Derfor ble prosjektet House of Joy Barnehjem opprettet, for å støtte barn i de første årene av livet. Dette er for å sikre at barna får en sunn start på livet. Mange av barna på prosjektet har en vanskelig hjemmesituasjon, noe som gjør at de har en større sjanse for å være utsatt for underernæring og sykdommer. Barnehjemmet har som fokus å gjenforene familier, ved å støtte både familien og barnet. Etter at barnet er blitt plassert tilbake til familien, følger prosjektet opp og sørger for at barnet har det bra. Det er sjeldent at et barn ikke gjenforenes med biologiske slektninger.

Frivillig arbeid i MalawiProsjektet blir drevet av 5 katolske nonner, der hver nonne har ansvaret for en avdeling. Barnehjemmet har i dag rundt 75 barn, i alderen 0 til 5 år.

De frivillige er med på å støtte de lokalt ansatte i de daglige rutinene ved prosjektet. Dette innebærer å ta vare på barna, kle dem og gi dem mat, samt å aktivisere barna. De frivillige kan ta med barna på turer, spille spill, lese for barna og synge. Utenom dette kan frivillige også være med på å følge opp familiene av barna, gjennom ulike outreach programmer.

Krav til de frivillige

• Minimum 18 år
• Erfaring eller utdanning innen pedagogikk, sosialt arbeid, lærer eller annen relevant kompetanse
• Gode engelskkunnskaper
• At man respekterer den katolske bakgrunnen til prosjektet
• Fremvise en gyldig politiattest, uten anmerkninger

Mer informasjon om prosjektet i Malawi

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.