House of Hope Barnehjem i Malawi

Som frivillig i Malawi kan du jobbe på det lille barnehjemmet House of Hope. Her bor det hovedsakelig spedbarn, så arbeidet er mest relatert til stell, mating og utvikling av barnas motorisk evner.

House of Hope er et lite barnehjem, som har ansvaret for rundt 16 barn der de aller fleste er under 1 år. Bakgrunnen for barna er forskjellig, men mange har mistet en eller begge av foreldrene, eller er i en situasjon preget av fattigdom. Barnehjemmet holder kontakten med familiemedlemmer for å diskutere framtiden til barna. Målet med prosjektet er å plassere barna tilbake igjen til gjenværende familiemedlemmer etter 1 år på barnehjemmet. Hvis tilbakeplassering viser seg å være vanskelig, vil barnehjemmet sørge for at barna finner et kjærlig fosterhjem eller adoptivforeldre.

Frivillig arbeid i Malawi- barnehjemDe frivilliges oppgaver består av blant annet å ta vare på barna, og hjelpe de med de daglige rutinene. Rollen til de frivillige er å støtte de lokalt ansatte med det som trengs å gjøres, som å hjelpe til med å lage mat eller lignende. De frivillige kan og være med på å sette i gang ulike aktiviteter, her er det bare fantasien som setter grensene.

Krav til de frivillige:

  • Minimum 18 år
  • Erfaring med eller utdanning innen pedagogikk, sosialt arbeid, lærer eller annen relevant ekspertise.
  • Gode engelskkunnskaper