House of Hope Barnehjem i Malawi

Som frivillig i Malawi kan du jobbe på det lille barnehjemmet House of Hope. Her bor det hovedsakelig spedbarn, så arbeidet er mest relatert til stell, mating og utvikling av barnas motorisk evner. Prosjektet passer for deg som er rolig, snill og glad i gode klemmer.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

House of Hope er et lite barnehjem som tar vare på rundt 16 barn, de aller fleste under 1 år. Barna bor på barnehjemmet av ulike årsaker, men mange har mistet en eller begge av foreldrene eller er i en situasjon preget av fattigdom. Barnehjemmet holder kontakten med familiemedlemmer for å diskutere framtiden til barna, og målet er å plassere barna tilbake igjen til gjenværende familiemedlemmer etter 1 år på barnehjemmet. Hvis tilbakeplassering viser seg å være vanskelig, vil barnehjemmet sørge for at barna finner et kjærlig fosterhjem eller gode adoptivforeldre.

Frivillig arbeid i Malawi- barnehjemFrivillige på barnehjemmet hjelper de lokalt ansatte med å ta vare på barna, samt å gjennomføre de daglige rutinene som matlaging og renhold. De frivillige kan gjerne sette i gang morsomme aktiviteter for barna, her er det bare fantasien som setter grensene.

Krav til de frivillige:

  • Minimum 18 år
  • Erfaring med eller utdanning innen pedagogikk, sosialt arbeid, lærer eller annen relevant ekspertise.
  • Gode engelskkunnskaper

Mer informasjon om prosjektet i Malawi

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Line eller Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her. Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.