Helse- og rettighetssenter i Guatemala

Helse- og rettighetssenter i Guatemala

Dette utvidede helse- og rettighets-senteret gjør viktig og helhetlig arbeid for utsatte familier i nordlige Antigua og omegn. Frivillige her kan bistå innenfor en rekke områder, og for studenter innen helsefag, psykologi, pedagogikk, juss og sosialt arbeid er det muligheter for å gjennomføre praksis ved senteret.

 

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 1 uke
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller i frivillighus

Guatemala praksis og frivillig arbeidAsociación Nuestros Ahijados (ANA) ble grunnlagt av Patrick Atkinson i 1991. Senteret hjelper barn, kvinner og familier bosatt i nordlige Antigua området. Selve helsesenteret ligger i utkanten av Antigua, og er lokalisert i et større senter ved navn «The Dreamer Senter» hvor det finnes en skole, medisinsk klinikk, ernæringssenteret Casa Jackson, tannlege, kjøkken, kapell, og et senter som gir juridisk og sosial bistand til utsatte familier. Hele komplekset ligger i en vakker hage, få minutter utenfor Antigua. ANA er  en del av det internasjonale God’s Child Project – som hjelper barn i blant annet Afrika, India, Sentral-Amerika, og delfinansieres av amerikanske delstatsmyndigheter i Minnesota.

ANA gir et helhetlig tilbud med blant annet gratis utdanning, juridisk støtte, bistand til ernæring, tilgang på trygt bosted og medisinske tjenester til fattige familier og barn. Senteret foretar hjemmebesøk hos lokale familier for å identifisere deres livssituasjon og hvilke tjenester de kan nyttiggjøre seg. Senteret har både sosial arbeidere, sykepleiere, lærere, lege, tannlege, advokat og en psykolog ansatt, og driver også et eget husbyggingsprosjekt for at familiene skal få bo i trygge omgivelser. Familiene som arbeider med senteret får også utdelt matrasjoner en gang i uken. Senteret har også gode fasiliteter for å drive sport, så for frivillige som har kunnskaper om dette vil det være aktuelt å gjennomføre sportsaktiviteter med skoleelevene.

Guatemala frivillig arbeid og praksisArbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Som frivillig vil du kunne arbeide innenfor en rekke områder rettet mot kvinner, barn og familier, deriblant utdanning, helsetjenester, konstruksjonsarbeid, teknologi og familiestøtte. Du vil få oppgaver basert på din erfaring og spanskkunnskaper. Etter ankomst i Antigua vil du få en omvisning på senteret, og du kan deretter komme med ønske om hvilket av senterets fagområder du vil arbeide innenfor.

For studenter er det mulig å avlegge praksis innenfor sitt fagfelt på senterets følgende avdelinger:

Helsefag. Studenter i gang med helsefagligutdanning innen medisin, sykepleie eller vernepleie vil bistå på den medisinske klinikken.
Sosialt arbeid. Studenter vil bistå sosialarbeiderne på senteret med å foreta hjemmebesøk, evaluere familiers kapasitet og behov for hjelpetilbud og komme med anbefaler i forhold til mulige tiltak.
Juss. Studenter vil bistå advokaten med rettighetsarbeid, informasjonsarbeid og juridisk rådgivning til familier involvert i rettsaker. Mange av barna og kvinnene har opplevd vold og misbruk i hjemmet, og er i gang med skilsmisse og barnefordelingssaker.
Pedagogikk. Studenter vil bistå på skolen, og også med informasjonsarbeid ut mot familiene om senterets tilbud.

Guatemala arbeid frivillig eller ta praksisSenteret tar imot opptil 20 frivillige/praksisstudenter av gangen, som bidrar innenfor de ulike avdelingene.

Du kan arbeide fra 1 uke og oppover ved dette prosjektet. Arbeidstiden er fleksibel og avtales med senteret etter ankomst. I desember og januar er det reduserte åpningstider, og disse månedene anbefales ikke som praksisperiode. Frivillige bor hos vertsfamilier i Antigua og går eller tar offentlig transport til prosjektet.

Mer informasjon om prosjektet i Guatemala

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.