Helseklinikk i Guatemala

Helseklinikk i Guatemala

Helsesenterne Puesto de Salud tilbyr gratis helsetjenester for innbyggere med lav inntekt. For deg som er i gang med eller ferdig utdannet innen sykepleie eller medisin er dette en spennende mulighet til å få innsyn i helsesektoren i Guatemala, og det er mulig for studenter å gjennomføre praksis ved en av klinikkene.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller i frivillighus

Puesto de Salud i Antigua er et offentlig helsetilbud og har fem lokale helseklinikker ulike steder i Antigua og omegn. Sentrene tilbyr gratis helsetjenester for de med lavere inntekt. Hver klinikk har en doktor tilknyttet seg, og kan ha svært travle dager med mange pasienter. Klinikkene arbeider mye helsefremmende, fungerer som helsestasjoner og tar seg av mindre medisinske problemer, kroniske tilstander og førstegangs konsultasjoner. Større operasjoner, fødsler og akuttmedisinske saker henvises vanligvis til sykehusene, men kan også gjennomføres også tidvis på klinikken dersom det er hast.

Praksis på helseklinikkKlinikkene arbeider svært nært med lokalsamfunnene, og driver oppsøkende virksomhet og hjemmebesøk. De drifter blant annet diabetiker klubber og driver omfattende arbeid med mødrehelse før og etter fødsel. Det er et vedtatt mål for det guatemalske helsevesenet å senke mødredødeligheten, og klinikkene følger opp lokale mødre under hele svangerskapet og i 40 dager etter fødsel. Klinikkene har også ansvar for vaksinasjonsprogram, mat- og vannsikkerhet i sin region og arbeider med informasjonstiltak mot lokalsamfunnet om tema som sanitære forhold, Hiv og AIDS, Zika, øvrige virus- og parasittrelaterte sykdommer etc. Totalt 26 ulike helsefremmende program driftes ut fra klinikkene.

For deg med helsefaglig bakgrunn er dette en mulighet til å trene det kliniske blikket og få innsyn i andre typer helseproblematikk enn hva som forekommer i Norge.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Du må enten være under utdannelse eller ha bakgrunn fra sykepleie, medisin eller andre helsefag for å arbeide eller ta praksis ved helseklinikkene.

Du vil kunne jobbe med informasjonsformidling innenfor ulike temaer som hygiene, helse, ernæring etc. Du vil også bli bedt om å hjelpe til med medisinering, vaksinering, enklere medisinske konsultasjoner og behandlinger og mye annet. Praksisstudenter vil få tildelt en lokalt ansatt sykepleier/lege som rådgiver under oppholdet. Perioden 15. desember til 15. januar anbefales ikke som praksisperiode, da mye av tilbudet bygges ned i forbindelse med julefeiringen.

Du kan arbeide fra 4 uker og oppover ved dette prosjektet og det er nødvendig med middels til gode spanskkunnskaper. For deg som ikke snakker spansk fra før anbefales det at du tar et språkkurs før ankomst. Arbeidstidene er fra kl. 08.00 til 13.00, mandag til fredag, og kan kombineres med spanskkurs tilpasset helsepersonell på ettermiddagen. Du kan bli plassert i enten Antigua, Santo Tomás, Santa Lucia, San Lucas Sacatepéquez eller Magdalena Milpas Altas. Frivillige bor hos vertsfamilier i Antigua og tar offentlig transport til klinikken.

 

Mer informasjon om prosjektet i Guatemala

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.