Havskilpaddereservat i Guatemala

Jobb frivillig med å bevare havskilpaddebestanden i Guatemala mens du bor på stranden i flotte omgivelser.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Oppstart hver uke (jun-des)
  • Bo i frivillighus

Flere steder i verden ser man på skilpaddeegg som en delikatesse og afrodisiakium, noe som truer skilpaddebestandene. Det er populært å spise skilpaddeegg i Guatemala, og det hevdes blant annet at det at ved å spise slike egg øker man sexlysten. I 1993 startet derfor organisasjonen ARCAS et større prosjekt i Hawaii-området i Guatemala. Bestanden av Leatherback og Olive Ridley skilpadder i området var utrydningstruet som en følge av at lokalbefolkningen samler inn nær alle eggene i området for salg til restauranter og på markedet. Alle skilpadder, også havskilpadder, legger egg på land og graver dem ned. Havskilpadder søker mot strendene der de selv ble klekket ut for å legge sine egne egg, så det er viktig at disse strendene bevares.

Arcas Hawaii samler derfor inn skilpaddeeggene ved hjelp av lokale og internasjonale frivillige, og graver dem deretter ned i tilpassede «rugehus» som blir overvåket. Lokalbefolkningen får fortsatt lov til å selge skilpaddeegg, etter at de har gitt minst 20 % av de innsamlede eggene til et av de 14 rugehusene som finnes i Guatemala. En skilpadde legger mellom 60 og 140 egg av gangen. Etter en periode på rundt 45 -55 dager i rugehuset klekkes eggene, og skilpaddebabyene hjelpes tilbake til havet.

Som frivillig på dette prosjektet er du med på å sikre at skilpaddenes egg kan klekke under sikre forhold. I eggleggingsperioden (juli – oktober), vandrer de frivillige langs stranden om natten og søker etter hekkende skilpadder. Etter at man har funnet en hekkende skilpadde må man vente til den er ferdig, og deretter samle inn eggene, registrere dem og trygt grave de ned i rugehuset. Frivillige mottar også donasjoner av egg fra lokalbefolkningen. Etter hvert som klekketiden starter (juli – desember) bistår de frivillige med å frigjøre eggene og skilpaddene, og tar dem med tilbake til stranden. Skilpaddebabyene må slippes ut over høyvannslinjen, der en skilpadde ville hekke, og selv finne veien ned til vannet. Dette er viktig for at skilpaddene skal huske stranden og være istand til å finne tilbake akkurat hit når det om mange år er deres tid til å hekke. Arcas Hawaii har normalt en suksessrate på over 90 %.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Det er størst behov for frivillige i perioden juni til desember, når det er flest skilpadder som hekker og egg som klekker, men det er mulig å arbeide på prosjektet hele året. Enslige skilpadder hekker hele året, men da i langt mindre skala. I desember og januar arbeider frivillige også med bevaring og planting av mangrove skogen i området. Det er også aktuelt å bidra til å utforme informasjonsmateriell og drive opplæring og undervisning på lokale skoler om naturbevaring. Det er også vanlig å være med på vedlikeholdsarbeid av bygningene og å være med på mating av fugler.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å arbeide på dette prosjektet, men det er en fordel med interesse for dyr og dyrevelferd, biologi og naturbevaring. Havskilpaddene må ikke forstyrres i den viktige eggleggingen, og det er en nødvendig med grunnleggende spanskkunnskaper for både å kunne forstå og utføre arbeidet på rett måte, og for å kunne kommunisere med lokalbefolkningen.

Du kan arbeide fra 2 uker og oppover ved dette prosjektet. Arbeidstiden varierer med tiden på året og avtales direkte med senteret etter ankomst. Som regel er hovedvekten av arbeidet på kveld/natt, og du har dagen fri til å utforske strendene i området og ta vare på dyrene ved senteret, og det er vanlig å jobbe mandag – lørdag. Hawaii ligger ca. 8 kilometer fra Monterrico, på vestkysten av Guatemala. Deltagere kjøper selv bussbilletter fra Antigua til prosjektet etter ankomst i Antigua. Det er en reise på rundt to timer, og du vil kunne få hjelp av den lokale frivilligkoordinatoren til dette. Du vil bo i eget frivillighus på stranden (sovesal), i fantastiske omgivelser, og du har selv ansvar for å kjøpe/lage din egen mat på kjøkkenet sammen med de øvrige internasjonale frivillige.

Mer informasjon om prosjektet i Guatemala

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.