Reiseforsikring

For Atlantis Utveksling er det viktig at du er godt og riktig forsikret når du deltar på våre programmer. Vi samarbeider med Gouda Reiseforsikring, som er en del av det norske forsikringskonsernet Gjensidige, og et av Norges to spesialistselskap innen reiseforsikring. Du velger selv hvilket forsikringsselskap du vil benytte.

Atlantis Utveksling bestiller Gouda-forsikring for deg dersom du ønsker det.Gouda_hovedlogo_RGB_stor_N

Goudas reiseforsikringer har ingen begrensninger ved opphold på over 4.000 meter, og heller ingen begrensninger ved dykking dypere enn 20 meter, om du er sertifisert. Dersom du kommer hjem tidligere enn planlagt er det mulighet for refusjon for ubrukt forsikring.

Helårsreiseforsikring

For alle Atlantis-deltakere anbefaler vi en Helårsreiseforsikring med super dekning. Du bør bestille denne samtidig med at du melder deg på som frivillig, og før kjøp av flybillett. Du kan gi oss beskjed via søknadsskjemaet om at du ønsker forsikringen. Helårsreiseforsikringen med super dekning dekker alle reiser med varighet inntil 70 dager som du foretar deg i løpet av ett år. Helårsreiseforsikring med standard dekning varer inntil 45 dager.

Ved bestilling av Helårsreiseforsikring ved påmelding, inngår også en avbestillingsforsikring, i tilfelle du må kansellere oppholdet eller flybilletten din grunnet sykdom eller lignende. Avbestillingsforsikring kan også bestilles separat.

Tilleggsreiseforsikring

Dersom du skal være borte lenger enn 70 dager, må du ha en tilleggsforsikring fra dag 71. Dersom du er under 35 år kan du bygge på med Ungdomsreiseforsikring, og er du over 35 år bygger du på med vanlig Enkeltreiseforsikring. Når vi mottar kopi av reiseruten din med eksakte datoer for når du skal være borte, bestiller vi tilleggsforsikringen din.

Vilkår og dekningsoversikt

Her finner du en oversikt over hva de forskjellige forsikringene dekker. Du kan velge forsikring med standard (med egenandel , 45 dagers varighet) eller super dekning (med 70 dagers varighet). Forskjellen ligger i dekningssummene, egenandeler og varighet.

Du finner oppdaterte vilkår for alle typer av Goudas reiseforsikring på deres nettsider.

Pris på forsikring

Helårsreiseforsikringen koster 1795 kroner for super dekning og 1245 kroner for standard dekning (med egenandel). Tilleggsforsikringen koster fra 20- 50 kroner per dag avhengig av oppholdets lengde.

Under finner du en oversikt over totalutgifter du kan forvente deg ved kjøp av kombinert Helårsreiseforsikring og Ungdomsreiseforsikring med dekningsgrad super. Dersom du er over 35 år vil totalprisen være høyere. OBS! Alle priser er cirkapriser, for super dekning og kun ment som en veiledning.

Lengde Pris i kroner
Opp til 70 dager 1795
3 mnd 2450
4 mnd 3750
5 mnd 5290
6 mnd 6900
   

Atlantis-frivillig Marie fikk malaria i Ghana. Heldigvis var hun forsikret gjennom Gouda:

”Under mitt opphold i Ghana opplevde jeg å bli syk av malaria. Selv om man spiser de riktige medisinene som skal forhindre dette, og ellers tar alle forhåndsregler, er dette ingen garanti. Jeg var uheldig og måtte legges inn på sykehus, midt ute på den ghanesiske landsbygda. Å ligge syk under helt andre forhold enn på norske sykehus gjorde dette til en overveldende opplevelse på mange måter. Midt opp i denne usikkerheten jeg følte, var det godt å ringe Goudas alarmsentral og oppdage at jeg raskt ble ringt tilbake. Jeg fikk snakke med en dansktalende spesialist i tropesykdommer. Det var en god trygghet i å snakke med en spesialist om behandlingen jeg fikk, og han snakket også med legen som behandlet meg på det lokale sykehuset. Det kan være vanskelig å ligge mutters alene og syk, oppleve språkproblemer, og også et annet forhold mellom lege og pasient enn det man er vant til hjemme. Å få snakke norsk med en lege, og i tillegg vite at jobben hans er å vurdere om jeg er så syk at jeg bør sendes hjem når man selv er usikker, var virkelig en trygghet.

Antall kvitteringer jeg fikk på behandling og medisin ble etter hvert mange, og jeg var bekymret for at sykdomsforløpet mitt ville fortone seg som rotete, uten de offisielle papirene fra legene på sykehuset. Men Gouda vet at utenlandske forhold kan være annerledes enn hjemme, og tar dette med i beregningen. Jeg fikk dekket alle mine utlegg, hver minste kvittering og er kjempefornøyd med det. Alt i alt opplevde jeg Gouda som seriøse, trygge og raske med å ta kontakt når jeg trengte dem.»

Hvis uhellet er ute

Fyll ut Goudas skadeskjema tilpasset ditt behov. Kravet kan du sende inn mens du er på reise, eller du kan vente med innsendelse til du er kommet hjem. Dersom du mangler dokumentasjon for ditt krav, ønsker Gouda at du venter med innsendelsen til du kommer hjem, for så å sende dem kravet i samlet form.

Skadeskjema skal printes, fylles ut etter beste evne, signeres, og sendes Gouda i posten. Adressen finner du på skadeskjema. Gouda ønsker alle dokumenter i original versjon, men du er velkommen til å først sende kopier på e-post slik at de får satt i gang skadebehandling. Goudas behandlingstid er inntil 14 virkedager. Atlantis er også behjelpelige med å kontakte Gouda for deg.

Har du forskjellige skader som skal meldes inn til Gouda, skal du bruke separate skadeskjemaer for hvert enkelt forhold. Eksempelvis ved tyveri, tap, eller skade på eiendeler, skal du fylle ut skjema for «tap av reisegods». Ved forsinket bagasje fyller du ut skjema for «forsinkelse». Dette vil gjøre det mer oversiktlig – både for deg, og for Gouda.

Ta kontakt dersom du vil at Atlantis skal bestille forsikringen for deg.