Ernæring og pedagogikk i Quito

Ernæringssenteret hjelper barn i alderen 0-14 år. Du bør ha kjennskap til ernæring eller være utdannet som pedagog for å jobbe på dette prosjektet.

Flere av barna på senteret er kronisk syke, og trenger rehabilitering. Dette er et dagsenter som fungerer som en barnehage, og hvor barna får tilbud om terapi, samt mat, medisinsk- og psykologisk hjelp. Senteret har kapasitet til å ta i mot 30 barn samtidig. På stedet finnes det også et helsesenter.

Senteret trenger hjelp fra frivillige med følgende kompetanse:

– Ernæringseksperter (gode spanskkunnskaper er ikke et krav)

– Eksperter eller studenter med pedagogikkfaglig bakgrunn (gode spanskkunnskaper er et krav)

Arbeidsoppgaver

Ettersom du skal jobbe med barn med spesielle behov kan flere av oppgavene dine være krevende. Barna på senteret knytter dessuten sterke bånd til deg, og det er viktig at du er dedikert. Jobben vil inneholde mye latter, men det er viktig at du som ansvarlig person gjennomfører arbeidet ditt.

Dagsenteret har åpent fra mandag til fredag, kl 08.00 – 17.30, men det foretrekkes at du arbeider om morgenen – og tilsammen minimum i en måned.