Barne- og ungdomshjem for jenter i Cuenca

Senterets primære mål er å ta vare på jentene helt frem til de er ferdig med videregående skole. I noen tilfeller er det ønskelig å reintegrere de tilbake i sine familier. På hjemmet bor jentene i et trygt og godt miljø hvor de ansatte viser kjærlighet og ansvar.

Barnehjemmet huser jenter i alderen 7 – 18 år, og er drevet hovedsakelig av nonner og prester.

Husk at du kommer til å jobbe med barn som knytter sterke bånd til deg. Det er derfor viktig at du forbereder barna på at du kommer til å reise hjem.

Arbeidsoppgaver

Det er ønskelig at den frivillige ved barnehjemmet organiserer aktiviteter for barna. Det kan være alt fra brettspill til leksehjelp, til opplæring i personlig hygiene. Tilknyttet senteret driver barna og de ansatte et lite jordbruksprosjekt – her sår de grønnsaker til eget bruk. Dette har vist seg å være et vellykket prosjekt. De sparer på matugiftene, samtidig som de lærer hvordan de kan drive effektive avlinger. Hjemmet trenger dessuten for øyeblikket hjelp med vedlikehold. Her kan du også bidra.

 

Det kreves at du jobber minimum 1 måned ved prosjektet.