Spanskskolen i Argentina

Benytt muligheten til å lære spansk i Buenos Aires, enten mens du lærer denne fantastiske byen å kjenne, eller samtidig med at du jobber frivillig. Du bestemmer selv hvor lenge du vil gå på språkskole og hvor intense dager du skal ha.

Skolen ligger svært sentralt til i Buenos Aires, og fokuserer hovedsakelig på muntlig kommunikasjon. Målet er at du skal utvide ordforrådet ditt, og greie deg i hverdagssituasjoner og også på prosjektet. Ettersom du enten får én til én undervisning eller er i små grupper, vil opplegget tilpasses ditt nivå. Dersom du jobber med barn kan du for eksempel lære barnesanger og -regler som  du kan bruke sammen med barna. I undervisningen brukes mye rollespill, noen ganger utenfor klasserommet. Slik kan du øve deg på å gå i butikken, apoteket, restaurant osv. Læreren bruker også spill i undervisningen, kortspill og videoer. Hver uke har et mål, for eksempel verbtider.

Mange som har hatt spansk på skolen har et godt grammatisk grunnlag, men har liten trening i å snakke spansk. Her må du kaste deg ut i det!

Du kan velge om du vil ta spanskundervisning 2 eller 4 timer per dag. Du kan også kombinere spanskstudiene med frivillig arbeid, ettersom du kan få undervisning både på kvelds- og dagtid. Det bestemmer du selv! Du kan for eksempel jobbe frivillig fra 08:00 – 13:00 og ta spansktimer fra 14:00 – 16:00. Dermed får du både lært det grammatiske og samtidig praktisert aktivt på jobb og spansk vil dermed bli en del av dagliglivet.

Arbeidsspråket på alle sosiale prosjekter i Argentina er spansk. Dersom du ikke har lært spansk tidligere, anbefaler vi at du tar et par ukers intensivkurs før du starter det frivillige arbeidet, og deretter studerer spansk samtidig med prosjektarbeidet. Da vil du merke rask fremgang i språkkunnskapene dine og du vil få mye mer ut av oppholdet ditt i Argentina. Språkskolen i Buenos Aires er svært fleksible, og legger opp et undervisningsopplegg etter ditt nivå. Spanskskolene er dessuten hyggelige og sosiale steder med mange studenter, og arrangerer en rekke aktiviteter for de frivillige.

Det er kun lokale lærere som holder spanskkursene og undervisningen legges opp etter dine kunnskaper og progresjon. Lærer du spansk i Argentina vil du i tillegg få en herlig dialekt og lære masse slang.

Dersom du allerede snakker endel spansk, kan du enten korte ned undervisningen eller velge å kun arbeide frivillig.

Mer informasjon om spanskstudier

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.