Arbeid som hjelpelærer på en utkantskole

Som frivillig vil du kunne undervise i engelsk, matte eller naturvitenskap for barn på Filippinene. Nøyaktig hvilke oppgaver du får tildelt avhenger litt av hvor det trengs ressurser og hvilken kunnskap du selv har.

Filippinske myndigheter har fokus på å styrke engelskundervisningen i landet, og barna starter engelskundervisning fra 1. klasse. Det er viktig å både snakke, lese, skrive og ikke minst forstå engelsk, da språkkunnskaper er grunnleggende dersom man skal finne arbeid. Dessverre er det mange rurale skoler som mangler både tilstrekkelig antall lærere og viktig undervisningsmateriell. I mange tilfeller har læreren kun en tavle til rådighet, og det er alt for stort antall barn per klasse.

Lærerne på disse skolene er allikevel svært dedikerte og gjør det de kan. Dessverre er lønningene relativt lave, og en del lærere med gode engelskkunnskaper reiser derfor til utlandet for å arbeide. Det er derfor vanskelig å rekruttere lærere med gode engelskkunnskaper til de rurale skolene. Noen av lærerne du kommer til å jobbe med er ikke nødvendigvis profesjonelle i engelsk, selv om de har veldig gode ferdigheter i å undervise. Som frivillig kan du derfor bidra her med dine engelskkunnskaper. Matte og naturvitenskapene blir også ofte undervist på engelsk, og du kan også undervise i disse fagene om du har noe kunnskap fra før av.

Som frivillig vil du kunne hjelpe til der det trengs ressurser. Dette er barn som sjelden snakker engelsk og treffer utlendinger, så de vil sette stor pris på å bli kjent med deg og praktisere sine språkkunnskaper. Filippinske elever viser stor respekt for lærerene, men de vil som de fleste barn miste motivasjonen dersom de ikke blir stimulert. Elevene du skal undervise har vokst opp med den lokale dialekten Waray-Waray, og de vil nå måtte lære seg to nye språk – engelsk og filippino som er de nasjonale skolespråkene.

Arbeid som hjelpelærer på en utkantskole
Cangumbang Primary School er en av skolene som ønsker seg internasjonale hjelpelærere

Arbeidsoppgaver

Som frivillig vil du først og fremst motivere barna til å lære seg engelsk og trene dem i å benytte språket. Hvilke oppgaver du vil få tildelt avhenger av dine egne ferdigheter og behovet i klassen. Men du kan for eksempel hjelpe til med å lage en skoleplan eller hjelpe en spesiell gruppe i klassen. Dersom du har anledning til det er det fint om du kan ta med deg noe undervisningsmateriell som kan benyttes, slik som enkle engelskbøker eller kulerammer.

Du vil arbeide ved en ukantskole tilknyttet Tacloban, og bo med en vertsfamilie i byen. Du må være minimum 16 år og ha gode engelskkunnskaper. Arbeidstid avtales med skolen du skal undervise på, det er vanlig å arbeide enten formiddager eller ettermiddager (eventuelt begge deler noen dager) fra mandag til fredag.

Arbeid som hjelpelærer på en utkantskole
1. skoledag etter sommerferien

Les mer om da Atlantis besøkte Cangumbang Primary School første skoledag i juni 2014.