Arbeid på krisesenter for kvinner

Som frivillig på krisesenteret vil du arbeide med å gi kvinner som har opplevd vold og misbruk trygghet, selvtillit og muligheten for en bedre fremtid.

Kvinnene som bor på senteret har opplevd vold, overgrep og/eller andre former for utnytting slik som tvunget prostitusjon, trafficking og annet.Kvinnene blir referert til senteret av rettsvesenet fordi de har sterkt behov for å komme til et trygt sted. Her får de medisinsk hjelp, juridisk rådgivning, råd og veiledning i forhold til barn og oppdragelse samt utdanning og opplæring. Senteret er dessverre underbemannet, og har ikke kapasitet til å gi alle kvinnene den individuelle oppfølgingen de har behov for. Frivillige bistår derfor de ansatte sosialarbeiderne med oppfølging og drift av senteret.

På dette prosjektet vil du arbeide tett med sårbare kvinner, både i små grupper og tidvis enkeltvis. Kvinnene har ulike problemer og utfordringer, men sliter ofte med ettervirkninger av overgrepene de har vært utsatt for, slik som depresjon, lav selvtillitt, ensomhet og skam- og skyldfølelse. Arbeidet stiller høye krav til deg som frivillig, og du må være svært dedikert, medfølende, fleksibel og uten fordommer. Arbeidet kan være utfordrende, og du vil høre historier som kan gjøre dype inntrykk.

Arbeid på krisesenter for kvinner
Arbeid frivillig på krisesenter for kvinner

Arbeidsoppgaver for frivillige

Senteret ønsker frivillige som kan bistå med daglige gjøremål, driften av senteret og være med på å utvikle og arrangere aktiviteter og workshops som kan gi kvinnene økt selvtillit og bedre muligheter til å klare seg i samfunnet etter oppholdet. De ønsker særlig hjelp til å utvikle et trenings- og opplæringsprogram som kan hjelpe kvinnene ut i arbeidslivet. 

Det kreves at du jobber minimum 4 uker ved dette prosjektet. Du må være kvinne, og minst 20 år. Arbeidstidene er minimum mandag – fredag fra kl 08.00 – 12.00. Arbeidstidene kan tilpasses, og det er mulig å arbeide lengre dersom du ønsker. Dine arbeidsoppgaver vil tilpasses ut fra egen fagbrakgrunn, interessefelt, yrkeserfaring og interessene og behovene til kvinnene som er på senteret i den perioden man arbeider.