Arbeid med ungdom på kant med loven

På Filippinene kan du arbeide på et statlig senter for unge gutter som har havnet på kant med loven og hjelpe dem å legge grunnlag for en bedre fremtid.

Antallet unge som begår lovbrudd i Filippinene er økende. Mange begår lovbrudd av økonomiske årsaker for å kunne øke familiens inntekt eller selv overleve. Mindreårige blir dømt til opphold på rehabiliteringssenter når de begår lovbrudd, og i Tacloban kan du arbeide som frivillig ved et av disse senterene. De rundt 40 guttene på senteret er fra 13 år og oppover, og det er også 13 lokalt ansatte. På senteret får guttene dekket grunnleggende behov, og de får tilbud om utdanning, juridisk støtte, samt mer yrkesfaglig og praktisk opplæring. Til tross for at de har begått en kriminell handling er ikke ungdommene her farlige eller voldelige, og de aller fleste er høflige og svært interessert i å bli kjent med deg. Senteret setter stor pris på å motta frivillige fra utlandet, og de lokale ansatte vil veilede deg og støtte deg i ditt arbeid. Som deltaker vil du kunne fungere som en god rollemodell samt videreføre og sette i gang nye opplæringsprosjekter.

Senteret ble hardt rammet av tyfonen og sengene guttene selv hadde laget ble dessverre ødelagt

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

De frivillige gjennomfører en rekke aktiviteter med ungdommene – slik som sport, dans, matlaging, musikk, drama og IT. Du vil også bli bedt om å hjelpe til med andre daglige gjøremål. Dersom du har noe å lære bort er guttene veldig lærevillige! Tidligere har de blant annet fått opplæring i hårklipping, musikk, snekring og baking. Dette er ungdommer fra fattige familier som er svært interessert i å lære ting som de senere kan bruke til å finne arbeid.

Prosjektet er lokalisert ca 30-45 minutter fra Tacloban, hvor du vil bo i en vertsfamilie. Du må arbeide minimum 4 uker ved dette prosjektet og aldersgrense for å delta er 18 år. Prosjektet anbefales først og fremst for frivillige som er eldre. Arbeidstid avtales med senteret, men er typisk fra 8-12 mandag til fredag.

Tidligere frivillige forteller

Pizza og sjokoladekake til avskjedsfesten

Et fantastisk opphold! Å få være Grandma til disse guttene var en stor opplevelse. De var så glade og takknemlige. Alt vi laget ble tatt imot med stor takk, hørte aldri at det var noe de ikke likte eller ikke ville ha. Alle ville gjerne prate, men ikke alle kunne like mye engelsk. Noen var veldig flinke, men selv de som ikke kunne så mye fikk jeg god kontakt med. Jeg var mest sammen med de 12 (som etter hvert ble til 15) i bake gruppa, men også mange av de andre fikk jeg god kontakt med. Alle trenger en Grandma, ikke minst disse guttene som ikke hadde hverken mamma eller bestemor rundt seg.» – Kirsten, høst 2015

Se flere av bildene fra bakegruppas arbeid her.