Arbeid på sykehus eller helseklinikk

Er du under utdanning - eller har du bakgrunn som lege eller sykepleier? Nå kan du bidra med din kompetanse på et sykehus eller helseklinikk på Filippinene.

Rural Health Unit (RHU) tilbyr gratis helsetjenester for fattige lokalsamfunn i distriktene tilknyttet Tacloban City. Klinikkene har en lege, samt flere sykepleiere som til sammen har ansvar for tusenvis av mennesker. Samtidig har de begrenset med ressurser til disposisjon. Klinikkene vil derfor ha stor nytte av frivillige, medisinske fagfolk og kvalifiserte studenter. Dette omfatter både leger, sykepleiere, medisinske assistenter og studenter under utdannelse.

De ansatte jobber i et høyt tempo og under relativt krevende forhold. Motivasjonen er å se at pasientene blir bedre. Grunnet underbemanning og liten finansiell støtte klarer ikke klinikkene alltid å møte de medisinske behovene i samfunnet.

Ved å jobbe som frivillig på dette prosjektet vil du kunne møte på helt annen type helseproblematikk enn i Norge, og få anledning til å øke din kompetanse innenfor faget. Du vil arbeide med svært begrenset tilgang til utstyr og materiell. Du vil kunne dele kunnskap med fagfolk og lære mer om helsevesenet i et utviklingsland. Mange tidligere frivillige har gitt uttrykk for at erfaringen har gitt de et verdifullt innblikk i, og et helt nytt perspektiv på, utøvelsen av eget yrke. Sykepleiere under utdanning har mulighet til å benytte oppholdet her som praksis.
En av de gjenoppbyggede klinikkene etter tyfonen

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene dine vil variere avhengig av dine kvalifikasjoner. Frivillige hjelper blant annet med å ta vare på pasientene, finne informasjon om pasientens medisinske historie, assistere med å sette diagnoser, hjelpe til med vaksiner, bistå med mindre kirurgiske inngrep, koordinere, samt gjennomføre medisinske undersøkelser. Helsetjenestene blir stort sett gitt ved klinikkene, selv om man i noen tilfeller kan bli bedt om å bistå i mer avsidesliggende områder.

Prosjektet er åpent hele året. Du må jobbe minimum 2 uker, og være minst 18 år. Du må kunne legge frem bevis på at du er under utdannelse, eller har relevant utdannelse. Arbeidstidene varier noe, og avtales direkte med klinikken du vil arbeide ved. Vanlig arbeidstid er mandag til fredag fra kl 08.00 – 12.00, eventuelt mer dersom det er ønskelig.